Move!-mittausten tuloksia

Move!-mittauksilla tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä 

Suomalaisten lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä kartoitetaan Move!-järjestelmään perustuvilla mittauksilla. Move!-mittaukset toteutetaan vuosittain 5. ja 8. vuosiluokkaa suorittaville lapsille ja nuorille. Mittausten tavoitteena on tuottaa tietoa ja antaa palautetta peruskouluikäisten fyysisestä toimintakyvystä, sekä kannustaa oppilaita huolehtimaan omasta fyysisestä toimintakyvystä. Syksyn 2022 Move!-mittauksiin osallistui noin 107 000 lasta ja nuorta 5.- ja 8.-luokilta. Heistä 620 oppilasta suoritti mittauksen soveltaen. 

Noin 40 prosentilla 5.- ja 8.-luokkalaisista nuorista fyysinen toimintakyky oli tasolla, joka voi hankaloittaa arjessa jaksamista (OPH 2022). Maaseutumaisissa kunnissa oli kaupunkimaisia kuntia enemmän oppilaita, joiden fyysinen toimintakyky voi olla arjessa jaksamisen kannalta riittämättömällä tasolla.

Alla on koottuna tuloksia vuoden 2022 Move! -mittauksista (OPH 2023).

Kestävyyskunto

Move!-mittauksissa kestävyyskuntoa testataan 20 metrin viivajuoksulla, jossa oppilaan tulee juosta 20 metrin matkaa edestakaisin ääninauhan mukaisessa, vähitellen kiihtyvässä tahdissa. Mittaustulos on kokonaisaika, jonka oppilas kykenee juoksemaan annetussa tahdissa. 

 • Syksyn 2022 Move!-mittauksissa 5.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 3 minuuttia 37 sekuntia ja poikien 4 minuuttia 26 sekuntia. 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 4 minuuttia 12 sekuntia ja poikien 5 minuuttia 47 sekuntia.  
 • Mittauksissa havaittiin, että 5.-luokkalaisten tyttöjen kestävyyskunto on jonkin verran heikentynyt edellisvuoteen verrattuna, kun taas 8.-luokkalaisilla pojilla tulokset ovat hieman parantuneet. 
 • Erityisesti 5.- ja 8.-luokkalaisilla tytöillä kestävyyskunnon mediaanitulos on heikentynyt johdonmukaisesti vuodesta 2016. Myös 5.-luokkalaisten poikien mediaanitulos on laskenut, mutta muutos on ollut tasaisempaa tyttöihin verrattuna. 
 • Ainakin kolmanneksella 5.- ja 8.-luokkalaisista lapsista ja nuorista kestävyyskunto voi olla riittämätöntä arkipäivän toiminnoista selviytymiseksi.   

Motoriset taidot

Move!-mittauksissa oppilaan motorisia taitoja, eli liikehallintataitoja, testataan vauhdittomalla 5-loikka- sekä heitto-kiinniottoyhdistelmä-testeillä. 

Vauhdittomassa 5-loikassa oppilas loikkaa yhteensä viisi kertaa siten, että hän tekee ensimmäisen ponnistuksen tasajalkaa, minkä jälkeen loikat tehdään vuorojaloin. Tulos on etäisyys tasajalkahyppypaikalta alastulopaikkaan. 

 • 5.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 7,64 metriä ja poikien 7,73 metriä. 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 8,6 metriä ja poikien 9,52 metriä vuonna 2022. 
 • Vauhdittoman 5-loikan tulokset ovat hieman heikentyneet sekä 5.-luokkalaisilla tytöillä ja pojilla että 8.-luokkalaisilla tytöillä edellisvuoteen verrattuna.
 • 5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien vauhdittoman 5-loikan mediaanitulos on pysynyt jokseenkin tasaisena vuoden 2016 jälkeen, kun taas 8.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien mediaanitulokset ovat nousseet vuosien saatossa.

Heitto-kiinniottoyhdistelmässä oppilaan tulee heittää tennispalloa 20 kertaa seinään merkittyyn neliöön ja ottaa pallo kiinni yhden lattiapompun jälkeen. Tulos on onnistuneiden suoritusten lukumäärä. 

 • 5.-luokan tyttöjen mediaanitulos oli 10 ja poikien 13 toistoa. 8.-luokan tyttöjen mediaanitulos oli 14 ja poikien 15 toistoa vuonna 2022. 
 • Heitto-kiinniottoyhdistelmän mediaanituloksissa ei ole tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verraten.
 • Myös vuoden 2016 jälkeen molempien ikäryhmien ja sukupuolten mediaanitulokset ovat pysyneet suhteellisen tasaisina. 

Keskivartalon voima ja lihaskestävyys 

Keskivartalon voimaa ja lihaskestävyyttä mitataan ylävartalon kohotuksella, jossa oppilaan tulee tehdä mahdollisimman monta vatsalihasrutistusta ääninauhan mukaisessa tahdissa (maksimi 75 toistoa).  

 • 5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien mediaanitulos oli 28 toistoa, ja 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos 32 ja poikien 40 toistoa vuonna 2022. 
 • Edellisvuoteen verrattuna 5.-luokkalaisten poikien mediaanitulos on hieman parantunut, ja puolestaan 8.-luokkalaisten tyttöjen hieman laskenut.  
 • Vuoden 2016 jälkeen sekä 5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien että 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulokset ovat jokseenkin heikentyneet, kun taas 8.-luokkalaisten poikien mediaanitulos on hieman noussut.

Ylävartalon voima 

Ylävartalon voimaa mittaavassa etunojapunnerruksessa oppilaan tulee suorittaa mahdollisimman monta toistoa 60 sekunnin aikana. 

 • 5.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 24 ja poikien 17 toistoa vuonna 2022. 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos oli 25 toistoa ja 23 toistoa. Tyttöjen korkeampaa mediaanitulosta selittänee mahdollisuus punnerrusasentoon polvet maassa.
 • Edellisvuoteen verrattuna 5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien mediaanituloksissa ei ole tapahtunut muutoksia, kun taas 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulos on hieman heikentynyt ja poikien puolestaan parantunut.  
 • Vuoden 2016 jälkeen 5.- ja 8.-luokkalaisten tyttöjen mediaanitulokset ovat hieman heikentyneet, kun taas poikien mediaanitulokset molemmissa ikäryhmissä ovat jokseenkin parantuneet.

Liikkuvuus 

Move!-mittauksissa kehon liikkuvuutta arvioidaan kolmella eri asennolla, joita ovat kyykistys, alaselän ojennus täysistunnassa sekä olkapäiden liikkuvuus (oikea käsi ylhäällä, vasen käsi ylhäällä). Mittaustulokset on raportoitu onnistuneiden suoritusten prosenttiosuuksina. 

 • Testitulosten perusteella 5.-luokkalaisten poikien ja 8.-luokkalaisten tyttöjen liikkuvuus on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan 5.-luokan tyttöjen ja 8.-luokan poikien mittaustulokset ovat jokseenkin parantuneet. 
 • Vuoden 2016 jälkeen liikkuvuuden eri osa-alueiden mittaustulokset ovat parantuneet kaikissa osioissa, lukuun ottamatta tuloksia 5.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien testituloksia olkapäiden liikkuvuudessa. 
Takaisin sivun alkuun