Ryhmähenki

Jokainen voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa hyvän ryhmähengen muodostumiseen. Mukavassa ilmapiirissä on kiva liikkua!

Toisten kunnioittaminen, kannustaminen ja ystävällinen käytös tarttuvat ja muodostavat myönteisen kehän – kun kannustat, sinua kannustetaan. Kuuntelemalla voi osoittaa kunnioittamista ja hyväksymistä.

Uuteen ryhmään liityttäessä on tärkeää pyrkiä itsenäisesti tutustumaan toisiin ryhmän jäseniin. Toisaalta ryhmän vanhoilla jäsenillä on myös vastuunsa tutustuttaa uusi jäsen ryhmään ja ottaa hänet ystävällisesti vastaan.

Ryhmähengen kannalta on oleellista, että jokainen voi olla aidosti oma itsensä ja erilaiset persoonallisuudet ja pyrkimykset hyväksytään. Ryhmäytyminen onkin tärkeä prosessi, sillä mitä parempi ryhmähenki on, sitä paremmin viihdytään, opitaan ja menestytään.

Vasta kun ryhmä on saavuttanut hyvän ryhmähengen, se voi lähteä tavoittelemaan päämääräänsä tavoitteellisesti. Hyvässä ryhmässä tai joukkueessa voidaan harjoitella uusia taitoja toisten kanssa pelkäämättä epäonnistumisia tai syyttelyä.

Mukavan ryhmähengen edellytykset:

  • luottamus
  • rehellisyys
  • auttavaisuus
  • avoimuus
  • toisen mielipiteen kuuntelu ja kunnioittaminen
Takaisin sivun alkuun