Mistä saan luotettavaa tietoa lääkkeistä?

Lääkkeistä saa tietoa esimerkiksi lääkepakkauksesta, pakkausselosteesta ja terveydenhuollon ammattilaisilta.

Lääkepakkauksesta

 • Lääkepakkaukseen on kirjoitettu muun muassa lääkkeen nimi, vaikuttava lääkeaine ja lääkkeen vahvuus sekä se, onko lääke esimerkiksi tabletti, liuos vai voide.
 • Ilman reseptiä saatavissa itsehoitolääkkeissä lääkepakkaukseen on kirjoitettu lääkkeen käyttötarkoitus ja käyttöohjeet. 
 • Reseptilääkkeissä lääkepakkaukseen on apteekissa laitettu ohjelippu, jossa on lääkärin reseptiin kirjoittama lääkkeen käyttöohje. 
 • Tärkeää on katsoa lääkepakkauksesta lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä ja mahdolliset ohjeet säilytyksestä. 
 • Lääkepakkauksessa olevat tiedot ovat lääkeyrityksen laatimia ja viranomaisten hyväksymiä. 

Pakkausselosteesta

 • Pakkauksen sisällä oleva pakkausseloste kannattaa lukea ennen lääkkeen käytön aloittamista ja säilyttää myöhemmin esiin tulevia kysymyksiä varten. 
 • Erityisen tärkeää on lukea lääkkeen käyttötarkoitus, käyttöohjeet ja muut käytössä huomioitavat asiat, esimerkiksi, onko lääkkeen käytölle esteitä. 
 • Pakkausselosteessa luetelluista haittavaikutuksista osa on harvinaisia ja niitä tulee vain harvoille käyttäjille. 
 • Selosteessa kerrotaan myös, voiko haittavaikutuksia estää jollakin tavoin. 
 • Pakkausseloste on lääkeyrityksen kirjoittama, minkä vuoksi samaa lääkeainetta sisältävien lääkkeiden selosteet voivat hieman erota toisistaan.
 • Myös pakkausselosteen tekstit ovat viranomaisten hyväksymiä. 

Terveydenhuollon ammattilaisilta

 • Reseptilääkkeen määräämisen yhteydessä lääkärin kanssa keskustellaan lääkehoidon toteuttamisesta. 
 • Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja antaa omalta osaltaan lääkeneuvontaa hoitamilleen potilaille. 
 • Apteekissa farmaseutti tai proviisori neuvoo ja opastaa lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.
 • Myös sairaanhoitaja ohjaa ja neuvoo potilaita lääkkeen käytössä. 
 • Lääkkeisiin liittyvissä myrkytystilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen ja raskaudenaikaiseen lääkkeiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä Äidin lääkeneuvontaan – Teratologiseen tietopalveluun.
 • Terveydenhuollon ammattilaisilla on asianmukainen koulutus ja luotettavat tiedonlähteet, joiden pohjalta he voivat antaa luotettavaa ja puolueetonta tietoa lääkkeistä. 

Internetistä

 • Internetistä löytyy toisaalta luotettavaa ja asianmukaista tietoa, mutta toisaalta myös kyseenalaista tietoa.
 • Potilasjärjestöjen sivuilla on kerrottu sairauksista ja niiden hoidosta selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Lääkeyritysten sivuilta löytyy valmistekohtaista tietoa lääkkeistä. 
 • Lääkkeisiin liittyvää tietoa löytyy myös viranomaistahojen, esimerkiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan sivuilta. 
 • Sivujen luettavuuden arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 
  • Kuka sivuja ylläpitää?
  • Milloin sivut on päivitetty? 
  • Mihin sivuilla esitetty tieto perustuu? Onko tiedon taustalla tutkimuksia tai vastaavaa luotettavaa näyttöä vai perustuuko tieto esimerkiksi yksityishenkilön omiin kokemuksiin? 
 • Voit arvioida tiedon luotettavuutta myös KATSE-tarkistuslistan avulla. Voit avata ThingLink-kuvan uuteen välitehteen tästä. Lue lisää KATSE-tarkistuslistasta täältä.
Takaisin sivun alkuun