Var hittar jag tillförlitlig information om läkemedel?

Information om läkemedel fås till exempel från läkemedelsförpackningen, bipacksedeln och hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsförpackningen

 • På läkemedelsförpackningen står skrivet bland annat läkemedlets namn, det verksamma ämnet och läkemedlets styrka och om läkemedlet är en tablett, lösning eller salva. 
 • På förpackningen till receptfria egenvårdsläkemedel står läkemedlets användningssyfte och bruksanvisning.
 • På förpackningen till receptbelagda läkemedel fäster apoteket en etikett med bruksanvisningen som läkaren skrivit på receptet. 
 • Det är viktigt att kontrollera utgångsdatumet och eventuella anvisningar om förvaring på läkemedelsförpackningen. 
 • Uppgifterna på läkemedelsförpackningen har sammanställts av läkemedelsföretaget och godkänts av myndigheterna. 

Bipacksedeln

 • Läs igenom bipacksedeln som finns inne i förpackningen innan du börjar använda läkemedlet och spara den om du senare behöver få svar på någon fråga.
 • Det är särskilt viktigt att läsa läkemedlets användningssyfte, bruksanvisning och övriga faktorer som ska beaktas vid användningen, till exempel eventuella hinder för användning av läkemedlet. 
 • En del av de biverkningar som räknas upp på bipacksedeln är sällsynta och uppstår endast hos ett fåtal användare. 
 • På bipacksedeln uppges även om det är möjligt att förebygga biverkningarna på något sätt. 
 • Läkemedelsföretaget har skrivit bipacksedeln och därför kan det förekomma små skillnader i bipacksedlarna för läkemedel som innehåller samma ämnen. 
 • Texterna på bipacksedeln har också godkänts av myndigheterna. 

Hälso- och sjukvårdspersonal

 • När ett receptbelagt läkemedel ordineras diskuterar patienten med läkaren om hur läkemedelsbehandlingen ska genomföras. 
 • En sjukskötare som har begränsad rätt att ordinera läkemedel ger för sin del anvisningar till de patienter som hon eller han vårdar. 
 • På apoteket ger farmaceuten eller provisorn råd och handledning om rätt och säker användning av läkemedlet. 
 • Också sjukskötare ger råd och handledning till patienter om användning av läkemedlet.
 • I fall av läkemedelsförgiftning ska du ta kontakt med Giftinformationscentralen. Om du har frågor om användning av läkemedel under graviditeten ska du vända dig till telefonrådgivningen Teratologisk information. 
 • Hälso- och sjukvårdspersonalen har behörig utbildning och tillförlitliga informationskällor utgående från vilka de kan ge tillförlitlig och objektiv information om läkemedel. 

Internet

 • På internet hittar du dels tillförlitlig och saklig information, dels även tvivelaktig information. 
 • På patientorganisationernas webbplatser finns tydlig och lättförståelig information om sjukdomar och behandlingen av dem.
 • På läkemedelsföretagens sidor hittar du specifik information om olika läkemedelspreparat. 
 • Information om läkemedel finns även på myndigheternas, exempelvis Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas och FPA:s, webbplatser. 
 • När du bedömer webbplatsernas läsbarhet ska du gärna fästa uppmärksamhet vid följande faktorer: 
  • Vem administrerar webbplatsen?
  • När har webbplatsen uppdaterats?
  • På vad baserar sig den information som presenteras på webbplatsen? Baserar sig informationen på forskning eller motsvarande tillförlitlig evidens eller kanske på en privatpersons egna erfarenheter?
 • Du kan bedöma informationens tillförlitlighet även med hjälp av kontrollistan SASSE. Du kan öppna ThingLink-bilden i en ny flik här. Läs mer om SASSE-kontrollistan här.
Tillbaka till toppen