Typiska barnsjukdomar

I det här avsnittet av webbplatsen hittar du grundläggande information om typiska sjukdomar och hälsoproblem hos barn och unga. Symtombeskrivningarna av typiska sjukdomar och hälsoproblem hos barn omfattar en definition, orsaker, symtom, anvisningar för egenvård samt en allmän beskrivning av läkemedelsbehandlingen. Vid vissa sjukdomar finns också punkten Speciellt att beakta för lärare, där man dryftar hur sjukdomen eventuellt inverkar på skolgången. I slutet av presentationen av sjukdomen/symtomet finns tillförlitliga informationskällor där man kan hitta mer information om ämnet.

Dessutom hittar du information om vilken betydelse idrott och motion har för att förebygga och behandla vissa sjukdomar eller symtom. Det finns många kända hälsofördelar med motion och idrott. Vissa kända eller dolda sjukdomar kan dock mer sannolikt ge symtom vid fysisk ansträngning än vid vila och för att göra det lättare att identifiera dessa symtom finns det ett separat kapitel om avvikande symtomen i samband med ansträngning i detta avsnitt.

Observera att symtombeskrivningarna eller vårdanvisningarna på den här webbplatsen inte ersätter en diagnos och en vårdplan som görs på läkarmottagningen, utan att syftet är att webbplatsen ska vara ett hjälpmedel och en informationskälla i lärarens dagliga arbete. Om en vuxen som arbetar med eleven oroar sig för elevens försämrade hälsotillstånd, är hen skyldig att kontakta elevens vårdnadshavare och beroende på situationen ordna den hjälp eleven behöver. Du vet väl att verksamhetsmodellerna för läkemedelsbehandling som ges i skolan beskrivs i planen för läkemedelsbehandling som finns i den skolspecifika studerandevårdsplanen.

Informationspaket

Hudsjukdomar

Psykisk hälsa

Problem i stöd- och rörelseorganen

Sjukdomar och symtom i bukområdet

Övre luftvägsinfektioner

Andra sjukdomar och symtom

Tillbaka till toppen