Huvudvärk

Huvudvärk kan också bero på till exempel förkylning, att menstruationen börjar eller trötthet. Spänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk. Migränhuvudvärk börjar ofta snabbt och är kraftig, ensidig och pulserande. Det finns skillnader mellan spänningshuvudvärk och migrän.

 

Skillnader mellan muskelspänningshuvudvärk och migrän

Muskelspänningshuvudvärk Migrän
idrott kan lindra förvärras av ansträngning
ingen ljuskänslighet ljuskänslighet
måttlig värk kraftig värk
börjar dagtid börjar också om natten
fortlöpande, jämn återkommande anfall, illenmående och uppkastningar kan uppstå

 

Spänningshuvudvärk

Muskelspänningshuvudvärk är den vanligaste formen av huvudvärk som har ett samband med muskelspänningar i nacken och axlarna, psykiska faktorer (depression, skolrädsla, sömnsvårigheter) eller felaktigt bett. Huvudvärk kan också bero på förkylning eller i samband med att menstruationen börjar. Den kan även orsakas av en bullrig miljö eller uppkomma till följd av stress eller trötthet. Vid muskelspänningshuvudvärk är symtomen annorlunda än vid migrän. Samma barn kan dock ha många olika slags huvudvärk, till exempel ett barn som lider av migrän har ofta också spänningshuvudvärk. 

Symtom

Symtomen vid muskelspänningshuvudvärk är en molande värk i bakhuvudet, varifrån den sprider sig till hela huvudet. Smärtan är ofta tryckande, börjar så småningom och blir värre mot kvällen. 

Metoder för att förebygga ”gamnacke”

När man använder en smarttelefon är blicken riktad nedåt och smarttelefonen hålls framför kroppen. Att hålla armarna uppe orsakar en statisk spänning i axlar, nacke och skuldror, vilket kan orsaka huvudvärk och muskelvärk. Att hålla i telefonen orsakar spänning i fingrarna och handlederna. När huvudet hänger nedåt belastas nacken och skuldrorna kraftigt. Sträckmusklerna i halsryggen tänjs ut och böjmusklerna i halsryggen blir kortare, vilket leder till obalans och att musklernas stödjande effekt försämras.  

En vuxen och en ung persons huvud väger cirka 5 kg. När huvudet hänger neråt då man använder smarttelefonen blir huvudet tyngre och strukturerna i nack-skulderområdet (musklerna och ryggraden) belastas kraftigt. Huvudet kan orsaka nacken en vikt på upp till 27 kg när det hänger neråt. När man använder en smarttelefon blir hållningen ofta böjd, ryggen rundas och därmed försvagas mag- och ryggmusklernas stöd till ryggraden.

Undvik gamnacke! (på finska) 

Regelbundna måltider, tillräcklig sömn, vila, en god arbetsställning och motion kan också förebygga huvudvärk. 

Behandling 

Det är alltid skäl att sträva efter att utreda orsaken till huvudvärk hos barn. Om huvudvärken fortsätter under en längre tid eller förekommer upprepade gånger, är det bäst att besöka läkare. Om huvudvärken även åtföljs av andra symtom, såsom medvetandestörningar, stelhet i nacken eller syn-, hörsel- eller balansrubbningar, ska man omedelbart uppsöka läkare. Om det finns en misstanke om att huvudvärken kan bero på felaktigt bett, ska en tandläkare kontaktas. Huvudvärk som beror på nedsatt syn ska bedömas av en ögonläkare. 

Muskelspänningshuvudvärk kan behandlas utan läkemedel. Det är bra att slappna av, att ta en promenad i friska luften, stretcha, massera de ömma områdena och att hålla en kallpåse på det ställe som gör ont. 

Smärtstillande läkemedel är inte till någon större hjälp vid lindrig spänningshuvudvärk hos barn.

Speciellt att beakta för lärare 

Om ett barn klagar över huvudvärk lönar det sig att fråga om barnet har ätit tillräckligt och varit ute under rasten. Värkmedicin behövs inte alltid för behandling av huvudvärk. Nack- och axelbesvär hos barn har ökat och det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid arbetsställningen och hur det använder dator och mobiltelefon samt skolbänken för elever som ofta klagar över huvudvärk. Man bör kontakta föräldrarna om barnet klagar över huvudvärk.

 

Migrän

Migrän är relativt vanligt bland barn. Bland de barn som just uppnått skolåldern har ca 3–6 procent migrän. Bland tioåriga pojkar förekommer migrän hos cirka 8–15 procent och bland tioåriga flickor hos upp till 10–25 procent. Migränsymtomen skiljer sig från vanlig spänningshuvudvärk. Samma barn kan dock ha många olika slags huvudvärk, till exempel ett barn som lider av migrän har ofta också spänningshuvudvärk. Migrän indelas i migrän med aura och migrän utan aura. Vid migrän med aura förekommer förkänningar, såsom synrubbningar. 

Symtom 

Migränhuvudvärk uppkommer ofta snabbt. Värken är kraftig, ensidig och pulserande. Illamående och kräkningar kan förekomma. Barn har kortare migränanfall än vuxna och de utmynnar ofta i att barnet faller i sömn. 

Förebyggande vård 

Den som lider av migrän bör reda ut vilka faktorer som förvärrar sjukdomen och undvika dessa. Ett migränanfall kan utlösas t.ex. av blinkande och starka lampor, dofter, vakande, emotionella faktorer, stress och vissa födoämnen (t.ex. choklad, ost, citrusfrukter). Regelbundna måltider, en regelbunden sömnrytm och motion kan förebygga migränanfall. 

Behandling 

Migrän hos en skolelev kräver alltid en läkarbedömning. Vid migrän används smärtstillande medel eller paracetamol, som även fås receptfritt på apoteket. Dosen är emellertid större än vad som nämns på egenvårdsläkemedlets förpackning och läkaren fastställer den individuellt. Barn över tolv år kan även använda samma migränanfallsläkemedel som vuxna. För återkommande svåra migränanfall kan man enligt läkarens övervägande använda förebyggande medicinering. 

Under ett anfall kan man lindra symtomen genom att vila i ett svalt, mörkt och lugnt rum. 

Speciellt att beakta för lärare 

Man bör diskutera med föräldrarna till ett barn med migrän om hur man ska handla i händelse av ett migränanfall. Det bör observeras att doserna av anti-inflammatoriska smärtstillande mediciner är större än normalt och avviker från de doser som anges på egenvårdsläkemedlets förpackning.

Tillbaka till toppen