För hälsövårdsproffs

Läkemedelsfostran är emellertid ett samarbete mellan hemmet, skolan och hälso- och sjukvårdspersonalen. Läs mer här.

Pojken i läkaruniformen frågar och funderar "Ett piller om dagen?". I bakgrunden en medicinburk och en kalender.

Nedan hittar du hur du kan delta i läkemedelsfostran för barn och unga:

  • Ta alltid med barnet i samtalet då det handlar om barnets läkemedel. Ta efter bästa förmåga hänsyn till barnets ålder och utvecklingsskede.
  • Informera föräldrarna om materialet för läkemedelsfostran i Frisk skolelev-sidorna. I läkemedelsfostranmaterialet hittar de tillförlitlig information om läkemedels rätta användning samt om sjukdomar som allmänt förekommer hos barn och om deras behandling.
  • Uppmuntra föräldrarna att hemma samtala med barnet om användningen av läkemedel, till exempel att tillsammans studera bipacksedeln och småningom ge barnet ansvar för läkemedlets användning.
  • Du kan också aktivt ta kontakt med den lokala skolan och hålla en lektion i läkemedelsfostran för barnen! Du kan utnyttja läkemedelsfostrans uppgifter och timplaner som stöd för undervisningen.
Tillbaka till toppen