Hur verkar läkemedlen?

Varje läkemedel verkar på sitt eget sätt. I allmänhet är avsikten med läkemedlet att antingen förstärka eller förhindra organismens egna fysiologiska processer. 

Läkemedlens effekter är olika hos olika människor

Ett och samma läkemedel har inte samma effekt på alla människor. En och samma sjukdom kan hos olika personer behandlas individuellt med olika läkemedel. För olika personer kan det även av samma läkemedel kan en dos av olika styrkor behövas hos olika människor.  Läkemedelsdosen påverkas av den använda läkemedelsformen och av den väg läkemedlet intas. I början av en medicinering måste man ibland pröva flera olika läkemedel innan man finner det lämpliga läkemedlet och den lämpliga dosen. 

Många läkemedel kan hos olika människor användas för olika ändamål. Till exempel kan antidepressiva läkemedel användas i små doser som sömnmedel eller smärtstillande läkemedel. 

Patientens ålder kan påverka läkemedlens effekter. Styrkan i läkemedlens effekt på organismen kan vara av olika grad hos ett barn, en person i arbetsför ålder och en åldring. Läkemedlens effekter kan påverkas av fysiologiska faktorer, sjukdomar och andra läkemedel. Särskilt då njurarnas eller leverns funktion försvagas blir många läkemedels utsöndring långsammare. 

Effekten och säkerheten hos många läkemedel grundar sig på patientens individuella genuppsättning. Med hjälp av olika slags gentest kan man få reda på hur läkemedel lämpar sig för en enskild patient och fastställa den lämpliga doseringen individuellt. Man talar om personaliserad medicin. 

Effekten kan inträda genast eller först senare

Till exempel kan effekten av ett öppnande astmaläkemedel genast kännas av genom att andningen underlättas, medan effekten av ett inflammationsdämpande läkemedel inträder först efter flera veckors regelbunden användning genom att attackerna inträffar mera sällan och till exempel natthostan lindras. 

Ett smärtstillande läkemedel lindrar vanligen värk efter en halv till en timme efter att läkemedlet intagits. En antibiotikakur börjar lindra symtomen inom några dagar, även om sjukdomen är botad först efter slutförd kur. Några läkemedels effekter visar sig först efter en mycket långvarig användning. Till exempel höjer vissa antidepressiva läkemedel sinnesstämningen först efter några veckors bruk. 

Ibland kan man själv upptäcka effekten, men inte alltid

Till exempel är en värkmedicins lindrande effekt på huvudvärk lätt att märka, liksom en hydrokortisonsalvas helande verkan på rodnad i huden och eksem. Somliga läkemedels effekter kan konstateras endast genom laboratoriemätningar. Till exempel känner inte den som använder ett kolesterolläkemedel på något sätt av den effekt som sänker kolesterolvärdena. 

En bedömning av läkemedlens effekt bör företas med jämna intervaller: om läkemedlet är ineffektivt är det skäl att sluta använda det och byta ut det mot ett annat läkemedel.

Tillbaka till toppen