Frisk skolelev-projektet

Frisk skolelev – Terve koululainen (TEKO) på finska – är ett projekt med målet att främja motion i skolan och på fritiden samt att förebygga idrottsskador och fritidsolyckor hos barn och unga.

Målgruppen för TEKO är särskilt högstadielärare i hälsokunskap och idrott, klasslärare och skolhälsovårdare.

Projektet producerar nätbaserade informationspaket, praktiska material och verksamhetsmodeller som stödjer hälsosam och trygg motion. Materialen är avgiftsfria och fritt tillgängliga.

Samtliga av TEKO:s element innehåller mångsidig, trygg och hälsosam motion. Samtliga av dess tio delområden har sin viktiga säkerhetsroll, både tillsammans och var för sig.

 • fysisk aktivitet
 • motionskunskaper
 • kost
 • vila och sömn
 • olyckor
 • miljö och utrustning
 • atmosfär och spelregler
 • hälsovård
 • pubertetsförändringar
 • stödtrupper

Tio delområden om Frisk skolelev-projekt

Bild 1. TEKO:s elementväggen med tio delområden.

På Frisk skolelev-sidorna hittar du ett informationspaket och uppgifter för högstadie om

 • fysisk aktivitet
 • motionskunskaper
 • kost och nutrition
 • vila och sömn
 • olyckor.

Kontaktinformation

Anne-Mari Jussila
projekt ledare
anne-mari.jussila(a)ukkinstituutti.fi

Raija Oksanen
planerare
raija.oksanen(a)ukkinstituutti.fi

 

Frisk skolelev-projekt / Terve koululainen -hanke
UKK-institutet
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere
Finland

Finansiering

social- och hälsovårdsministeriet 2010–2012
undervisnings- och kulturministeriet 2013–2018

Tillbaka till toppen