Uppgifter och tester

Ämnesområde:

  • fysisk aktivitet och motionskunskaper
  • kost och nutrition
  • vila och sömn
  • läkemedelsfostran.

Bekanta dig med digital tester och uppgifter och utnyttja!

Högstadiet

Fysisk aktivitet och motionskunskaper 
Frågesport om idrott
Positiva effekter med fysisk aktivitet
Var behöver man motionsfärdigheter?
Mångsidig motion
Kost och nutrition
Vanorna i vågskålen
Följder du kostrekommendationerna?
Vila och sömn
Hur ser din dygnsrytm ut?
Frågesport om sömn
Läkemedelsfostran
Frågetävlingen Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel
Timplan: Behandling av huvudvärk och migrän
Frågetävlingen Uppsöka läkare?
Timplan: Läkemedlens olika användningsändamål vid behandling av sjukdomar
Frågetävlingen Läkemedel vs. kosttillskott
Timplan: Från en burk eller från maten? – Att använda kosttillskott på ett ändamålsenligt sätt
Frågetävlingen och kompletterande uppgift om Rätt användning av läkemedel
Uppgift: Grupparbetet Huvudvärk
Uppgift: Internet som informationskälla
Uppgift: Grupparbetet Bipacksedeln
Uppgift: Läkemedelsreklam vs. humbugreklam

Lågstadiet

Läkemedelsfostran
Uppgift: Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom
Uppgift: Berättelsen Lilla Nalles onda öra
Uppgift: Berättelsen Villes onda öra
Timplan: Behandling av öroninflammation
Uppgift: Berättelsen om Mormors medicin
Timplan: Behandling av förkylning
Timplan: Vad händer på apotek?
Uppgift: Tolkning av bruksanvisningarna
Uppgift: Att bekanta sig med läkemedelsförpackningen
Uppgift: Att bekanta sig med bipacksedeln
Uppgift: Rollspelet Apoteksbesök
Tillbaka till toppen