Timplan:

Behandling av öroninflammation

Mål

Under denna studiehelhet lär du dig: 

  • identifiera de vanligaste symtomen på öroninflammation. 
  • bedöma behovet av egenvårdsläkemedel och behovet av att uppsöka läkare. 
  • bekanta sig med bipacksedeln för läkemedlet. 

Exempelfall och uppgifter

Annes problem (pdf)
Exempelbipacksedeln: Ontbort 200 mg (pdf)

 

Den nöjda pojken står bredvid en speciell medicinmaskin och märker att mun-öga-rumpmaskinen är klar.

 

För läraren

Under de två lektionerna övar man på grupparbetsfärdigheter i grupper på 3–4 elever, färdigheter i informationssökning samt att framföra synpunkter och slutsatser utifrån den information som hittats. Studiehelhetens timplan stöder målen M4 och M19 för undervisningen i omgivningslära samt innehållsområde I1 läroplanen för årskurs 3–6. Lektionsplanen framskrider enligt SSI-undervisningen:

Scenarioskedet (15 min)

  • Eleverna sätter sig in i ämnet och bekantar sig med Annes problem i grupper på 3–4 elever.
  • Eleverna funderar på frågorna kring Annes problem utifrån sina förhandskunskaper.

Undersökningsskedet (60 min)

Beslutsskedet (20 min)

  • Eleverna diskuterar i grupperna vilka råd de skulle ge Anne om förebyggande och behandling av öroninflammation samt korrekt användning av läkemedlet mot öroninflammation. 
  • Diskutera tillsammans elevernas slutsatser och motiveringarna till dem.
  • Till sist bedömer eleverna sin egen kompetens med hjälp av bedömningsskalan. 

 

Tillbaka till toppen