Allergi

Allergi är ett omfattande begrepp, som innehåller många olika sjukdomstillstånd. Vid allergi kan man säga att kroppens försvarssystem fungerar lite för effektivt och oändamålsenligt. Kroppen försvarar sig mot i sig harmlösa ämnen. De vanligaste allergiska sjukdomarna bland skolelever är djur- och pollenallergier. Även allergier mot födoämnen förekommer i skolåldern, även om de är vanligare bland små barn. Allergiska hudreaktioner kan uppstå exempelvis av nickel i smycken och knappar, av makeup och vissa läkemedelssalvor. För tillfället vet man inte exakt vilka faktorer som inverkar på att spektret av symtom förändras och allergi utvecklas. Allergisk snuva kan förebyggas genom att man undviker ämnen som orsakar allergi, vilket dock inte alltid är möjligt (till exempel vid pollenallergi). 

Symtom

Symtom i ögonen förekommer vanligen som rodnad samt kliande och rinnande ögon. Symtomen i näsan visar sig i form av nysningar, kliande näsa, samt klar rinnande och täppt näsa. Symtom på allergiskt eksem är rodnad och kliande hud. Ett barn med allergi kan också ha atopisk hud. En och samma person kan ha flera olika allergiska symtom samtidigt. 

Behandling

En allergisk disposition är starkt ärftlig, vilket innebär att det är svårt att förebygga allergisjukdomar. Det viktigaste vid behandlingen av allergier är att undvika de faktorer som utlöser symtomen. 

Om man misstänker allergi hos ett barn, är det skäl att uppsöka läkare. Läkaren säkerställer att det är fråga om en allergi och ordinerar vid behov individuell medicinering för barnet. 

Vid behov används läkemedel för att behandla allergisymtom, antingen fortlöpande eller periodvis. Allergi kan behandlas med orala tabletter, lokala nässprayer och/eller ögondroppar. Allergiskt eksem kan lindras med cortisonsalva.  

Det är möjligt att med hjälp av hyposensibilisering utveckla tolerans mot vissa faktorer som orsakar allergi. 

Motion och allergi

Att röra sig utomhus ökar mängden allergener på luftvägarnas slemhinnor. Då är det viktigt att se till att symtomen behandlas på ett bra sätt. Lungsymtom vid ansträngning under allergisäsongen kan vara ett tecken på allergisk astma.

 

Speciellt att beakta för lärare

Allergi kan medföra begränsningar i barnets liv. Därför är det viktigt att läraren känner till sina elevers allergier. I klassrum där det finns allergiska elever bör det finnas så få faktorer som möjligt som utlöser allergisymtom. Detta bör beaktas t.ex. då man inreder klassrummet och i samband med pyssel (t.ex. videkissar). Läraren bör diskutera med barnets föräldrar på förhand om vilka åtgärder som ska vidtas ifall barnet får en allergisk reaktion. En allvarlig allergisk reaktion är s.k. anafylaktisk chock, som kan utvecklas inom loppet av några minuter och som kräver snabba åtgärder.

Tillbaka till toppen