Uppgifter:

Frågetävlingen och kompletterande uppgift om Rätt användning av läkemedel

Besvara åtta flervalsfrågor om rätt användning av läkemedel.

Du kan öppna frågetävlingen i en ny flik här.

Frågetävling för utskrift

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel (pdf)
De rätta svaren i frågetävlingen Rätt användning av läkemedel (pdf)

Kompletterande uppgift Rätt användning av läkemedel

Fyll i de ord som saknas i formuläret. 

Kompletterande uppgift Rätt användning av läkemedel (pdf)
De rätta svaren till kompletterande uppgift Rätt användning av läkemedel (pdf)

 

För läraren 

Uppgifter kan utföras individuellt eller i par. Som information kan man se sidorna om Rätt användning av läkemedel. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och samtalar om dem. Uppgifter stöder LP hälsokunskap undervisningsmål M6 och innehållsområde I2.

Tillbaka till toppen