Vad är ett läkemedel?

Det finns receptbelagda läkemedel och läkemedel för egenvård. Receptläkemedel kan expedieras från apoteket endast mot en läkemedelsordination, dvs. ett recept, som är utskrivet av en läkare, veterinär, tandläkare eller en sjukskötare med begränsad rätt att ordinera läkemedel. 

Egenvårdsläkemedel kan köpas på utan recept. Egenvårdsläkemedlen är en del av egenvården. Till exempel kan symtomen på en vanlig förkylning lindras läkemedelsfritt genom vila, varma drycker och sugande av sockerfria halspastiller. Vid behov kan man också lindra symtomen med egenvårdsläkemedel.  

När behövs receptläkemedel?

  • En sjukdom som behandlas med receptmedel kräver en diagnos fastställd av en läkare. Till exempel kan man inte själv avgöra om öronvärk kräver antibiotikum.  
  • Uppföljning behövs för att behandlingen ska lyckas. Läkaren bedömer om behandling behövs och om den är effektiv. Till exempel medicineringen av epilepsi varieras enligt läget i sjukdomen.  
  • Läkemedelsdosen måste fastställas individuellt. Till exempel för behandling av högt blodtryck kan en halv dos vara tillräcklig för en patient men inte för en annan.  
  • Läkemedel kan ha biverkningar, och därför bör användningen bedömas från fall till fall i förhållande till läkemedlets effekt.  
  • Läkemedel kan tillsammans med andra läkemedel ha akuta eller allvarliga interaktioner, vilkas möjlighet bör bedömas som en del av den totala medicineringen. 

Receptet skrivs i elektronisk form. I undantagsfall som under ett strömavbrott, receptet kan skrivas på papper eller per telefon direkt till ett apotek. Apoteket ändrar recepten till elektronisk form när det är möjligt. Receptläkemedel är alltid personliga. 

När kan man använda egenvårdsläkemedel?

  • Symtomen visar så tydligt på en lindrig och för egenvård lämplig sjukdom, att en läkares bedömning inte behövs. Till exempel feber i samband med flunsa kan sänkas med smärtstillande läkemedel.  
  • Symtomen är lindriga och övergående. Till exempel nästäppa i samband med flunsa kan lindras med nässpray. 
  • Läkaren har tidigare konstaterat behov av medicinering. Till exempel på grund av pollenallergi är det inte nödvändigt att varje år anlita en läkare, om besväret har förekommit tidigare och läkemedel som fås utan recept har varit lämpliga. 

På apoteket kan personalen ge råd om behandling hemma och egenvårdsläkemedel Vid behov hänvisar apoteket dig till läkarbesök.  

Kan egenvårdsläkemedel vara skadliga? 

Även egenvårdsläkemedel kan ha biverkningar liksom alla läkemedel. Skador kan orsakas av långvarigt bruk av egenvårdsläkemedel. Användning av nässpray som drar samman näsans slemhinnor kan förorsaka skador på slemhinnan eller leda till kronisk nästäppa. Detta kan inträffa hos vuxna och barn över 10 år, om sprayen används över 10 dagar och hos barn i åldern 2–10 år vid längre än 5 dagars användning. Ett långvarigt bruk av egenvårdsläkemedel kan dölja symtomen på en allvarligare sjukdom och fördröja läkarbesöket. 

Egenvårdsläkemedel är inte lämpliga för alla 

Man kan ha läkemedelsallergi. Till exempel är allergi vanligt mot en salva innehållande bacitracin och neomycin som allmänt används för behandling av sår. Somliga sjukdomar kan förhindra användning av läkemedel. För till exempel en del av dem som lider av astma kan antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel orsaka ett anfall.Läkemedlen har interaktioner med andra läkemedel. Till exempel förhindrar läkemedel mot halsbränna absorption av vissa antibiotika.

Tillbaka till toppen