Typiska barnsjukdomar

Bekanta dig med högstadiets omfattande informationspaketet om de typiska barnsjukdomarna! Avsnittet innehåller information om bland annat ADHD, allergi- och astmasymtom, psykiks hälsa, musel- och skelettbesvär och övre luftvägsinfektioner.

Symtombeskrivningarna av typiska sjukdomar och hälsoproblem hos barn omfattar en definition, orsaker, symtom, anvisningar för egenvård samt en allmän beskrivning av läkemedelsbehandlingen. Vid vissa sjukdomar finns också punkten Speciellt att beakta för lärare, där man dryftar hur sjukdomen eventuellt inverkar på skolgången. I slutet av presentationen av sjukdomen/symtomet finns tillförlitliga informationskällor där man kan hitta mer information om ämnet. Dessutom hittar du information om vilken betydelse idrott och motion har för att förebygga och behandla vissa sjukdomar eller symtom.

Informationspaketet i sektionen Läkemedelsfostran i högstadiet

Tillbaka till toppen