Tyypillisiä lasten sairauksia

Tutustu yläkoulun laajaan tietopakettiin tyypillisistä lasten sairauksista! Osio sisältää tietoa muun muassa ADHD:sta, allergia- ja astmaoireista, mielenterveydestä, tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista sekä ylähengitystieinfektioista.

Tyypillisten lasten sairauksien ja terveysongelmien oirekuvauksiin sisältyy määritelmä, syyt, oireet, itsehoito-ohjeita sekä yleisluontoinen kuvaus lääkehoidosta. Joistakin sairauksista löytyy myös erityishuomioita opettajalle -kohta, jossa pohditaan sairauden mahdollisia vaikutuksia koulutyöhön. Kunkin sairauden/oireen esittelyn loppuun on lisätty luotettavia tiedonlähteitä, joista voi etsiä täydentävää tietoa aiheesta. Lisäksi löydät tietoa liikunnan merkityksestä joidenkin sairauksien tai oireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Tietopaketti yläkoulun Lääkekasvatus -osiossa

Takaisin sivun alkuun