Tyypillisiä lasten sairauksia

Tästä sivuston osasta löydät perustietoa lasten ja nuorten tyypillisistä sairauksista sekä terveysongelmista. Tyypillisten lasten sairauksien ja terveysongelmien oirekuvauksiin sisältyy määritelmä, syyt, oireet, itsehoito-ohjeita sekä yleisluontoinen kuvaus lääkehoidosta. Joistakin sairauksista löytyy myös erityishuomioita opettajalle -kohta, jossa pohditaan sairauden mahdollisia vaikutuksia koulutyöhön. Kunkin sairauden/oireen esittelyn loppuun on lisätty luotettavia tiedonlähteitä, joista voi etsiä täydentävää tietoa aiheesta.  

Lisäksi löydät tietoa liikunnan merkityksestä joidenkin sairauksien tai oireiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Liikunnan ja urheilun harrastamisen terveyshyödyt ovat moninaiset ja hyvin tunnetut. Kuitenkin tietyt tiedossa olevat tai piilevät sairaudet voivat todennäköisemmin oireilla fyysisessä rasituksessa kuin levossa ja näiden oireiden tunnistamisen helpottamiseksi rasitukseen liittyvistä poikkeavista oireista on oma kappaleensa tässä osiossa.  

Huomioithan, että sivustolla esitetyt oirekuvaukset tai hoito-ohjeet eivät korvaa lääkärin vastaanotolla tehtävää taudinmääritystä ja hoitosuunnitelmaa, vaan tarkoitus on toimia apuvälineenä ja tietolähteenä opettajan arjen työssä. Mikäli oppilaan kanssa työskentelevällä aikuisella herää huoli oppilaan terveydentilan heikentymisestä, on hänen velvollisuutensa olla yhteydessä oppilaan huoltajaan, ja tilanteesta riippuen järjestää tarvittava apu oppilaalle. Tiedäthän, että koulussa toteutettavaan lääkehoitoon liittyvät toimintamallit kuvataan osana koulukohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman lääkehoitosuunnitelmaa.

Tietopaketti

Ihosairaudet

Mielenterveys

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat

Vatsan alueen sairaudet ja oireet

Ylähengitystieinfektiot

Muut sairaudet ja oireet

Takaisin sivun alkuun