Mittasuhteet ja muodot muuttuvat

Vartalon ja raajojen eri osat kasvavat eri vaiheissa. Kallo kasvaa täyteen mittaansa ensimmäisenä, sen jälkeen päättyy käsien ja jalkaterien kasvu. Kengän koko voi silloin näyttää suhteettoman suurelta, kun pituuskasvu ei ole vielä alkanut. Kasvupyrähdyksen aikana kasvavat alaraajat ja sen jälkeen kasvaa lähinnä vartalo. Raajojen nopea kasvu voi vaikeuttaa koordinaatiota tehden nuoresta kömpelön. Myös lantion ja hartioiden kasvu tapahtuu eri tahdissa. Suurimmat muutokset tapahtuvat tytöillä murrosiän aikana, pojilla sen jälkeen.

Murrosiässä rasvasolujen koko kasvaa sukupuolihormonien vaikutuksesta erityisesti tytöillä. Myös rasvasolujen lukumäärä voi lisääntyä huomattavasti. Normaalipainoisilla pojilla rasvasolujen koko ei lisäänny merkittävästi murrosiässäkään. Epäterveelliset elintavat voivat kuitenkin kasvattaa rasvasoluja myös pojilla. Tyttöjen rasvamäärä lisääntyy yli kaksinkertaiseksi. Pojilla rasvavarastot saattavat kulua kasvupyrähdyksen nopeaan kasvuun. Tällöin poikien painosta keskimäärin 10–12 % on rasvaa, kun taas tytöillä rasvaprosentti on kaksinkertainen.

Muotojen pyöristyminen kuuluu murrosiän normaaliin kehitykseen. Terveellinen, monipuolinen ja riittävä ravitsemus ovat välttämättömiä murrosiän kasvun, kehityksen ja fyysisen kunnon kannalta. Se auttaa myös pitämään painon normaalina. Joidenkin tyttöjen on vaikea hyväksyä uudet naiselliset muotonsa ja ihonalaisen rasvan lisääntyminen. Painon tarkkailu saattaa johtaa yksipuoliseen ja riittämättömään ruokavalioon sekä syömishäiriöihin.

Lasten ja nuorten liikapaino ja lihavuus ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti. Samanaikaisesti fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja passiivinen elämäntyyli lisääntynyt. Lihavuus aiheuttaa motorista kömpelyyttä ja liikunta saattaa tuntua raskaammalta kuin normaalipainoisista. Tämä puolestaan voi vähentää halukkuutta osallistua liikuntaan. Tuloksena voi olla noidankehä, kun liikunta vähenee entisestään ja paino nousee lisää.

Nuorten painonhallinnassa tulokselliset ohjelmat ovat sisältäneet runsaasti kohtalaisesti rasittavaa kestävyysliikuntaa ja lihasharjoittelua, jossa käytetään pieniä vastuksia ja runsaita toistomääriä. Muutosta on tukenut mieluisien liikuntamuotojen löytyminen. Liikunnan ollessa mieluista, se lisää myös liikunnan jatkuvuuden todennäköisyyttä.

Takaisin sivun alkuun