Tuntisuunnitelma:

Päänsäryn ja migreenin hoito

Tavoitteet 

Tämän opiskelukokonaisuuden aikana opit: 

 • tunnistamaan päänsäryn ja migreenin yleisimpiä oireita sekä niiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  
 • hoitamaan päänsärkyä ja migreeniä kotikonstein. 
 • arvioimaan itsehoitolääkkeiden käytön tarvetta sekä tarvetta lääkärin vastaanotolle hakeutumiseen. 
 • etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta.


Tehtävä

Sonjan tapaus (pdf)

 

Viisi kloonattua poikaa, jotka pohtivat apukeinoja päänsärkyyn. Tyttö kysyy ”Mitä ihmettä täällä tapahtuu?”.

 

Opettajalle 

Kolmen oppitunnin aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja 3-5 oppilaan ryhmissä, tiedonhakutaitoja sekä näkemysten ja johtopäätösten esittämistä löydetyn tiedon perusteella. Opiskelukokonaisuuden tuntisuunnitelma tukee OPS:n terveystiedon opetuksen tavoitteita T6 ja T8 sekä sisältöaluetta S2. Tuntisuunnitelma etenee SSI-lähestymistavan mukaisesti: 

Skenaariovaihe (15 min) 

 • Oppilaat tutustuvat Sonjan tapaukseen, jonka pohjalta käytte ryhmäkeskustelun oppilaiden sen hetkisen tietämyksen pohjalta.  

Tutkimusvaihe (75 min)

 • Oppilaat valitsevat kolme verkkosivustoa tehtävien lähteiksi. 
 • Oppilaat etsivät valituilta verkkosivuilta tietoa päänsäryn ja migreenin oireista, niiden eroista ja yhtäläisyyksistä.  
 • Oppilaat etsivät valituilta verkkosivuilta tietoa päänsäryn ja migreenin hoidosta kotikonstein ja itsehoitolääkkein sekä pohtivat päänsäryn ja migreenin ennaltaehkäisyn keinoja. 
 • Oppilaat arvioivat ryhmässä internetistä löytyvän tiedon luotettavuutta. 

Päätöksentekovaihe (45 min)

 • Oppilaat tekevät diagnoosin Sonjan oireiden perusteella sekä esittävät miten oireita voi hoitaa kotona lääkkeettömästi ja itsehoitolääkkeiden avulla. 
 • Oppilaat keskustelevat ryhmissä luotettavista internetlähteistä, ennaltaehkäisykeinoista sekä jatkotoimenpiteistä tilanteessa, jossa kotikonstit ja itsehoitolääkkeet eivät auta.
 • Keskustelkaa yhdessä oppilaiden tekemistä johtopäätöksistä ja niiden perusteluista.
 • Lopuksi oppilaat arvioivat omaa osaamistaan arviointiasteikon avulla.

 

Takaisin sivun alkuun