Nikotiinituotteet ja alkoholi

Päihteet ovat aineita, joita käytetään vaikuttaakseen mieleen ja käyttäytymiseen. Yleisiä syitä päihteiden käytölle ovat esimerkiksi sosiaaliset syyt, kokeilunhalu, rentoutuminen ja huolien käsittely. Tupakka ja alkoholi ovat nuorten eniten käyttämiä päihteitä.

Päihteiden käyttöön liittyy useita merkittäviä terveyshaittoja. Nikotiinituotteiden ja alkoholin käytön tiedetään olevan yhteydessä useisiin erilaisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin. Päihteiden käyttö on erityisesti nuorille haitallista, sillä se häiritsee nuorten aivojen kehitystä. Nuoret ovat myös erityisen alttiita riippuvuuden syntymiselle. Päihteet aiheuttavat lisäksi vieroitusoireita.

Nikotiinituotteiden ja alkoholin käyttö voi haitata liikuntasuoritusta ja liikunnasta palautumista. Nikotiini muun muassa nostaa sydämen sykettä, supistaa verisuonia ja heikentää lihasten hapensaantia, mikä alentaa suorituskykyä liikunnan aikana. Alkoholi häiritsee esimerkiksi koordinaatio- ja reaktiokykyä, tasapainoa sekä hienomotoriikkaa. Liikunnan harrastaminen alkoholin vaikutuksen alaisena voi lisätä riskiä loukkaantumiselle.

Tutustu alkoholin sekä nikotiinituotteiden haittoihin ja käyttöön nuorilla.

Takaisin sivun alkuun