Liikuntaa perheen parissa

Perheen yhteinen liikunta edistää kokonaisvaltaisesti kaikkien perheenjäsenten terveyttä ja hyvinvointia.

Perheliikunnalla tarkoitetaan monipuolista perheen aktiivista yhdessäoloa kotona ja eri ympäristöissä kaikkina vuodenaikoina. Perheliikuntaan voivat osallistua sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat, kummit, serkut jne. Se on erinomainen tapa kartuttaa päivän liikunta-annosta.

Tärkeää on yhdessä oleminen ja tekeminen, liikkumisen ilo ja liikunnasta saatavat yhteiset kokemukset. Yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi pihatöitä mökillä, pelailua lähipuistossa tai liikuntalomailua. Se voi sisältää vaikka suppailua tai frisbeegolfaamista, lautailua lähirinteissä, patikointia kotipaikan retkeilyreiteillä tai melomista uusissa maisemissa.

Faktaa perheliikunnasta

Lasten ja vanhempien yhdessä liikkuminen voi lisätä molempien ikäryhmien fyysistä aktiivisuutta ja omaehtoista liikuntaa sekä kohentaa kuntoa (Kantomaa & Kauravaara 2018). Myös muulla eri-ikäisten yhdessä liikkumisella voidaan edistää sekä lasten ja nuorten, että aikuisten fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Eri ikäryhmien välinen yhteinen liikkuminen saattaa lisäksi olla positiivisesti yhteydessä lasten motorisiin taitoihin, lihaskuntoon ja kehontuntemukseen. (Kantomaa & Kauravaara 2018)

Omatoimisen liikunnan harrastaminen perheissä

Kyselytutkimuksena toteutettun Perheliikuntabarometriin (2021) vastanneista perheistä suurin osa kertoi liikkuvansa omatoimisesti. Noin puolet perheistä ilmoitti harrastavansa liikuntaa yhteisesti vähintään kerran viikossa.

Yleisimpiä omatoimisen perheliikunnan muotoja olivat erilaiset arkiliikunnan muodot, kuten kävely ja pyöräily sekä koti- ja pihatyöt. Aikaa kerrottiin vietettävän myös leikkipuistossa sekä erilaisten leikkien ja pihapelien parissa. Muita perheiden suosimia liikuntamuotoja olivat uinti, pulkkailu ja retkeily.

Vain 8 prosenttia Perheliikuntabarometriin vastanneista raportoi, ettei perheessä harrasteta liikuntaa lainkaan omatoimisesti. Erityisesti perheissä, joissa on yli 15-vuotiaita lapsia, liikuttiin perheen kesken vähemmän.

Ohjatun liikunnan harrastaminen perheissä

Vain neljäsosa Perheliikuntabarometriin vastanneista ilmoitti osallistuvansa perheensä kanssa ohjattuun liikuntaa. Tavallisimpia ohjatun liikunnan muotoja olivat jalkapallo, uinti, salibandy ja ryhmäliikunta. Tavallisimmin ohjattua liikuntaa kerrottiin harrastettavan seurassa tai yhdistyksessä.

Kolme neljästä ohjattua liikuntaa harrastavasta perheestä kertoi osallistuvansa liikuntaharrastukseen vähintään kerran viikossa. Yksittäisen liikuntakerran ilmoitettiin kestävän useimmiten 1–2 tuntia.

Koetut perheliikunnan hyödyt ja haasteet

Merkittävimpänä perheliikunnan hyötynä Perheliikuntabarometrissa mainittiin mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon. Yhdessä liikkumisen kerrottiin myös tuovan hyvää mieltä.

Suurimmaksi perheliikunnan harrastamisen haasteeksi kyselyssä raportoitiin vanhempien työ. Perheliikuntaa harrastattomat perheet kertoivat ajanpuutteen estävän eniten yhdessä perheen kanssa liikkumista. Myös ideat yhteiseen liikkumiseen voivat olla vähissä.

Takaisin sivun alkuun