Alkoholi

Alkoholi voi häiritä nuoren kasvua ja kehitystä. Erityisesti nuorten aivot kehittyvät vielä, ja ovat herkät alkoholin vaikutuksille. Alkoholi vaikuttaa esimerkiksi muistiin ja oppimiseen.

Alkoholi vaikuttaa myös mielenhyvinvointiin, ja saattaa aiheuttaa alakuloisuutta. Lisäksi alkoholi huonontaa unen laatua ja juomisen jälkeen voi myös olla vaikeampi nukahtaa.

Pitkällä aikavälillä syntyviä haittoja ovat muun muassa alkoholinkäytöstä johtuvat sairaudet. Nuorille kehittyy myös aikuisia herkemmin riippuvuus alkoholiin.

Alkoholi ja liikunta

Liikunnan harrastaminen humalassa tai krapulassa on hyödytöntä ja jopa vaarallista. Alkoholi ei paranna lihasten suorituskykyä. Sen sijaan kestävyyttä vaativan liikuntasuorituksen aikana alkoholi laskee verensokeria, jolloin elimistöllä on vähemmän energiaa käytettävissä. Alkoholi häiritsee myös koordinaatio- ja reaktiokykyä, tasapainoa sekä hienomotoriikkaa, mikä voi lisätä loukkaantumisriskiä.  Lisäksi alkoholi lisää virtsaneritystä, minkä vuoksi nestehukan riski kasvaa.

Krapulassa sydämen syke ja verenpaine ovat normaalia korkeammat, mikä tekee liikunnasta normaalia raskaampaa. Krapulassa saattaa ilmetä myös lyhytaikaisia sydämen rytmihäiriöitä.

Aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvat nuoret käyttävät alkoholia ikäisiään harvemmin

Yleisin 15-vuotiaiden käyttämä päihde on alkoholi. WHO-Koululaistutkimuksen 2022 aineistosta tehdyssä pro gradu -tutkimuksessa selvisi, että nuorista 29 % oli käyttänyt alkoholia ja 19 % oli ollut todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevista nuorista 24 % joi alkoholia, kun 31 % samanikäisistä, jotka eivät ole koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan, joi alkoholia.

Nuorten aktiivinen urheiluseuraharrastaminen oli myös yhteydessä vähäisempään humalajuomiseen. Kyselyn mukaan aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvista nuorista 11 % oli ollut todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Sen sijaan nuorista, jotka eivät olleet koskaan harrastaneet liikuntaa urheiluseurassa, 23 % oli ollut todella humalassa.

Alkoholin käyttö nuorilla.

Seuranuorten ja ei-seuranuorten alkoholin käyttö. Lähde: Hautasuo 2023.

Takaisin sivun alkuun