Liikuntavamman ensiapu ja hoito

Kaikkia urheilussa sattuvia vammoja ei voida ennaltaehkäistä. Liikuntavamman sattuessa on tärkeää toimia oikein ja nopeasti. Näin voidaan vähentää venähdyksen tai revähdyksen aiheuttamia haittoja. 

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa 

 1. Tunnista hätätilanne ja soita 112. 
  • pään vamma ja tajunnan menetys, niskavammat, avomurtumat, voimakas verenvuoto, kaulan alueen iskuvammat jne.
 2. Nopeaa arviota vaativissa tilanteissa toimita loukkaantunut henkilö päivystykseen.
  • pään vamma ilman tajunnan menetystä, murtumaepäilyt, alaraajavamma, jos henkilö ei pysty varaamaan jalalle, yläraajavamma, jos liikerajoitusta, rintakehävammat, silmävammat jne. 
 3. Muut vammat fysioterapeutin ja tarvittaessa lääkärin arviointiin. 
  • venähdykset, revähdykset, ruhjeet jne.

Ohjeet ovat uudistuneet

Uudessa ohjeistuksessa korostuvat vamman ensiapua seuraavien päivien kuntoutustoimet. Myös kylmähoidon ja tulehduskipulääkkeiden tarpeellisuutta liikuntavammojen tavanomaisessa hoidossa arvioidaan uudelta näkökannalta. 

Uusi ohje mukailee vuonna 2020 julkaistua kansainvälistä pehmytkudosvammojen PEACE and LOVE -suositusta.

Liikuntavammojen hoidossa oli pitkään muistisääntönä KKK, jossa oleellista oli muistaa toimenpiteiden tärkeysjärjestys: kompressio–koho–kylmä. Uusi ohjeistus korvaa aiemman KKK-ohjeistuksen. 


Paina mieleen PEACE and LOVE

Liikuntavamman ensiapu – PEACE

Vamman sattuessa muista PEACE eli Protect – Elevate – Avoid anti-inflammatory modalities – Compress – Educate. Liikuntavamman ensiavulla pyritään vähentämään verenvuotoa ja turvotusta vamma-alueella. Mitä pienempi vuoto ja turvotus, sitä pikaisempi paraneminen. 

Suojele P (Protect)

 • Vältä varausta tai rajoita liikettä ensimmäisten päivien (1–3) aikana vamman jälkeen vähentääksesi verenvuotoa ja välttääksesi lisävaurioiden muodostumista vamma-alueelle. 

Kohota E (Elevate)

 • Nosta mahdollisuuksien mukaan vammautunut alue sydämen yläpuolelle helpottaaksesi kudosnesteen poistumista vamma-alueelta. 

Harkitse A (Avoid anti-inflammatory modalities) 

 • Käytä tulehdusprosessiin vaikuttavia hoitomenetelmiä harkiten. Tulehdusprosessiin vaikuttavat tekijät, kuten tulehduskipulääkkeet, voivat vähentää tulehdusreaktion hyödyllisiä vaikutuksia kudosten toipumisessa. Kylmähoidon tehosta ei ole riittävää näyttöä akuuttien urheiluvammojen hoidossa, ja pitkittynyt kylmähoito voi myös häiritä paranemista. Käytä siis tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa harkiten, ja suosi kivunhoidossa mieluummin parasetamolia. 

Purista C(Compress)

 • Vamma-alueen mekaaninen kompressio vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa. 

Ohjeista E(Educate)

 • Kannusta potilasta aktiiviseen ja omatoimiseen kuntoutumiseen. Passiivisista hoitomuodoista on harvoin hyötyä akuutin vamman hoidossa. Anna realistinen kuva paranemisen kestosta. 

Liikuntavamman jatkohoito – LOVE

Kuormita L(Load)

 • Lepo suositellaan korvaamaan sopivalla kuormituksella. Uusi suositus korostaa kuormituksen aloittamista ja normaalien toimintojen jatkamista heti oireiden salliessa. Sopivalla kuormituksella vältetään kivun voimistumista ja vahvistetaan kudosten paranemista liikkeen avulla. Normaali harjoittelu on usein vaihdettava korvaaviin harjoitteisiin, jotta muodostuva arpi olisi mahdollisimman pieni ja kestävä. 

Pysy positiivisena O (Optimism) 

 • Tue myönteistä asennoitumista paranemista kohtaan pysyen samalla realistisena paranemisen aikataulusta. Huoliajattelu, masentuneisuus ja liikkeen pelko yhdistyvät heikompaan lopputulokseen vammasta toipuessa. 

Tue verenkierron palautumista V (Vascularisation) 

 • Muutama päivä vamman jälkeen aloitettu aerobinen harjoittelu edistää normaalin verenkierron palautumista auttaen kudosten paranemista. Varhain aloitettu liikkuminen parantaa toimintakykyä ja vähentää kipulääkkeiden tarvetta. 

Harjoittele E (Exercise)

 • Aloita kuntouttava harjoittelu aikaisessa vaiheessa palauttaen liikeratoja, voimaa ja asentotuntoaistia. Vältä kivun lisäämistä, ja anna kivun lievittymisen ohjata harjoitusohjelmassa etenemistä. Terapeuttinen hermo-lihasjärjestelmää tukeva harjoittelu ehkäisee uusien vammojen sattumista. Aktiivisen kuntoutuksen laiminlyönti heikentää vamma-alueen myöhempää rasituksensietoa lisäten vamman uusiutumisriskiä. 

Infograafi liikuntavamman ensiapu- ja hoito-ohjeesta PEACE and LOVE.

Kuva 1. Terve urheilija -ohjelman infograafi urheiluvamman ensiavusta ja hoidosta.

Takaisin sivun alkuun