Tapaturmat

Mikä tapaturma on?

Tapaturma on tahdosta riippumaton, ennalta odottamaton ja äkillinen tapahtumasarja, joka johtaa kehon vammautumiseen. Jos liikunnassa sattuu tapaturma, on tärkeää osata vamman tehokas ensiapu. Näin minimoidaan vamman aiheuttamat haitat ja nopeutetaan paranemista.

Näillä TEKOn tapaturmat-osion sivuilla on tietopaketti tapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä yläkouluun. Osion tehtävät auttavat tapaturmien esille nostossa ja tukevat asiasisältöjen oppimista. Liikuntavammojen hoito -sivuilla keskitymme nyrjähdysten ja revähdysten ensiapuun sekä päävammojen hoitoon. Sieltä löydät mm. PEACE & LOVE -ohjeen.

Aloita teemaan tutustuminen TEKOn tietoiskulla liikkumisen turvallisuudesta, liikuntatapaturmien ehkäisystä ja liikuntavammojen hoidosta (2 min). Huom. KKK-ohje on korvattu uudella ohjeella. Katso päivittynyt PEACE & LOVE -ohje.

Tapaturmien ehkäisy on mahdollista

Tutkimuksista saatu tieto tapaturman syntyyn vaikuttavista tekijöistä on syrjäyttämässä sitä sitkeää käsitystä, että tapaturma on vahinko tai ennalta väistämätön tapahtuma. Vaikka tapaturma syntyy äkillisesti, jälkikäteen yli puolet tapaturman uhreista arvioi, että tapaturma olisi ollut vältettävissä.

Liikuntaturvallisuus ja vapaa-ajan turvallisuus koostuvat useista eri tekijöistä ja jo pelkkä tietoisuus eri tekijöiden vaikutuksista turvallisuuteen ehkäisee tapaturmia ja vammoja.

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, LiVE perustaa toimintansa juuri tähän ennaltaehkäisyn mahdollisuuteen. Toimet sisältävät tähän mennessä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa ja ehkäisyhankkeissa havaittujen vammoja ehkäisevien keinojen välittämisen erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivien käyttöön. LiVE-ohjelmaan kuuluu kolme hanketta: Terve Urheilija (vuodesta 2006–), Terve koululainen (vuodesta 2010–) ja Smart Moves (vuodesta 2014–).

Liikuntaturvallisuuden ydinkohdat on koottu Terve koululainen -hankkeen Elementtiseinään:

 

Takaisin sivun alkuun