Tuntisuunnitelma:

Purkista vai ruuasta – ravintolisien tarkoituksenmukainen käyttö

Tavoitteet 

Tämän opiskelukokonaisuuden aikana opit: 

 • ymmärtämään, mitä ravintolisät ovat ja miten ne eroavat lääkkeistä. 
 • tunnistamaan terveyteen ja ravintolisien käyttöön liittyviä ongelmia. 
 • vitamiineista, kivennäis- ja hivenaineista sekä perus ravintoaineista. 
 • etsimään tietoa internetistä ja arvioimaan löydetyn tiedon luotettavuutta.


Esimerkkitapaukset ja tehtävät

Millan tapaus (pdf)
Sannin tapaus (pdf)

 

Opettajalle

Kolmen oppitunnin aikana harjoitellaan ryhmätyötaitoja, tiedonhakutaitoja sekä näkemysten ja johtopäätösten esittämistä löydetyn tiedon perusteella. Tehtävän voi toteuttaa ryhmä- tai yksilötyönä. Opiskelukokonaisuuden tuntisuunnitelma tukee OPS:n terveystiedon opetuksen tavoitteita T6 ja T8 sekä sisältöaluetta S2. Tuntisuunnitelma etenee SSI-lähestymistavan mukaisesti:

Skenaariovaihe (30 min)

 • Virittäytykää yhdessä aiheeseen tarkastelemalla ravintolisämainoksia.
 • Keskustelkaa oppilaiden sen hetkisen tietämyksen pohjalta, mitä ravintolisät ovat, miten ne eroavat lääkkeistä ja mistä ravintolisiä voi ostaa. Entä ovatko ravintolisät luotettavia? 
 • Muodostakaa 3–4 oppilaan ryhmät ja jakakaa eri esimerkkitapaukset ryhmille.  
 • Oppilaat tutustuvat ryhmissä esimerkkitapauksiin, joissa kohdehenkilöt kertovat blogikirjoituksessa terveysongelmistaan ja esittävät kysymyksiä ravintolisien käyttöön liittyen.
 • Oppilaat pohtivat ratkaisuja ongelmiin ja kysymyksiin ennakkotietämyksensä pohjalta. 

Tutkimusvaihe (60 min) 

 • Oppilaat tutustuvat Millan ja Sannin tapauksiin ja etsivät tietoa ravintolisistä ja niiden käytöstä sekä selvittävät, miten peruteltua vitamiinivalmisteiden käyttö on.
 • Oppilaat tekevät johtopäätöksiä löytämänsä tiedon perusteella ja ottavat kantaa tutkimuksen pääongelmaan. 

Päätöksentekovaihe (45 min) 

 • Keskustelkaa ryhmätyöskentelyn jälkeen yhdessä, mitä ravintolisät ovat, miten ne eroavat lääkkeistä ja mistä ravintolisiä voi ostaa. Entä ovatko ravintolisät luotettavia? 
 • Pohtikaa yhdessä, miten työskentelyprosessi onnistui eri ryhmissä.  
 • Lopuksi oppilaat arvioivat omaa osaamistaan arviointiasteikon avulla.


Tietoa esimerkkitapausten nuorista
 

Millan tapaus 

Milla syö kauneusihanteiden vuoksi vitamiinivalmisteita ja liikkuu paljon. Kovan liikunnan määrän vuoksi Milla kuluttaa enemmän energiaa kuin saa sitä ruuasta. Milla syö terveellisesti, mutta liian vähän ja harvoin. Puutteellisesta energian saannista johtuen Milla on jatkuvasti väsynyt ja hänen painoindeksinsä on liian alhainen. Ratkaisuksi ongelmaan Millan tulisi tarkastella omia kauneusihanteitaan sekä kiinnittää huomiota ruokailujen ja ruuan määrän lisäämiseen ja lopettaa tarpeettomien ravintolisien käyttäminen (paitsi B12-vitamiini). 

Sannin tapaus 

Sannilla on suuria vitamiini- ja kivennäisainepuutoksia ruoka-aineallergioidensa takia. Allergiat ilmenevät erilaisten oireiden kautta, joihin hän haluaisi saada apua. Sanni ei kuitenkaan haluaisi syödä tarvitsemiaan vitamiini- ja kivennäisainevalmisteita ja pohtii ravintolisämainonnan vaikutuksia kuluttajiin. Ratkaisuksi ongelmaan Sannin tulisi kartoittaa luotettavista lähteistä vitamiinilisiä, jotka ovat hänelle tarpeellisia ruoka-aineallergioiden aiheuttaminen vitamiini- ja kivennäisainepuutoksien korjaamiseksi.

Takaisin sivun alkuun