Säännöt haltuun, pyöräilijä!

Pyöräily on turvallista, kun muistaa ottaa muut tiellä liikkujat huomioon ja tuntee väistämissäännöt.

Pyöräilijän paikka liikenteessä

Polkupyöräilijän on ajettava pyörätiellä tai kevyen liikenteen väylällä, jos sellainen on. Kevyen liikenteen väylä on tarkoitettu jalankulkijoille, pyöräilijöille ja joskus myös mopoille. Se on merkitty liikennemerkillä. Jos pyörätietä tai kevyen liikenteen väylää ei ole, pyöräilijän on ajettava tien oikeassa reunassa. Piennar on erotettu ajoradasta valkoisella viivalla. Alle 12-vuotias saa ajaa pyörällä jalkakäytävällä. Pyörällä muiden kuljettaminen on sallittua vain lasten kuljettamiseen tarkoitetulla istuimella.

Kahdenlaisia kevyen liikenteen väyliä

Jos pyörätie ja jalkakäytävä ovat rinnakkain, on pyöräilijöille ja jalankulkijoille omat puolensa. Ne on erotettu toisistaan valkoisella viivalla. Liikennemerkki osoittaa, kumpi puoli on pyöräilijöille. Pyöräilijä ajaa oman väylänsä oikeassa reunassa.
Pyörätie ja jalkakäytävä voi olla myös yhdistetty yhteiseksi kevyen liikenteen väyläksi. Tällöin pyöräilijä ajaa väylän oikeassa reunassa. Hän ohittaa samalla puolella kävelevän jalankulkijan ja muut pyöräilijät vasemmalta puolelta.

Tunne väistämissäännöt!

Kevyen liikenteen väylillä syntyy joskus vaaratilanteita risteyksissä ja tunneleissa. Ennen niitä on syytä hidastaa nopeutta varsinkin, jos ne ovat mäen alla. Risteysajoa koskeva perussääntö edellyttää, että kuljettaja noudattaa erityistä varovaisuutta aina lähestyessään risteystä.

Turvallisuuden ja joustavuuden kannalta on tärkeätä, että risteystä lähestyvien ajoneuvojen kuljettajat jo etukäteen tietävät, missä järjestyksessä he saavat risteyksen ylittää. Tätä varten on vahvistettu erityiset väistämissäännöt. Nämä säännöt koskevat myös pyöräilijöitä.

Pyöräilijänä sinun on aina muistettava olevasi liikenteessä se heikompi osapuoli. Pyöräilijän on osattava joustaa oman turvallisuutensa tähden. Autoilijan huomio kiinnittyy helposti muihin autoihin, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät saattavat jäädä havaitsematta. Lähesty risteystä varoen, vauhtia hidastaen ja tarkkaillen, mitä muut tekevät. Ole valmis väistämään ja tarvittaessa pysähtymään.

Perussääntö on se, että tasa-arvoisissa risteyksissä pyöräilijän ja autoilijan on väistettävä oikealta tulevia ajoneuvoja. Se on myös pyöräilijöiden keskinäinen ajojärjestys pyöräteiden risteyksissä. Pyöräilijä väistää muuta liikennettä, kun hän tulee pihalta tielle tai kadulle. Kun ajat pyörätieltä ajoradalle, on sinun aina väistettävä ajoradalla kulkevia.

Liikennemerkeillä voidaan muuttaa väistämisvelvollisuutta: kärkikolmion ja stop-merkin suunnasta tulevan on väistettävä risteävän tien liikennettä sekä vasemmalta että oikealta tulevia. Kärkikolmion suunnasta tuleva autoilija väistää myös pyörätiellä ajavia. Lisäksi on hyvä tietää, että kääntyvän ajoneuvon on väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa ja pyöräilijää. Varmista aina, että autoilija on huomannut sinut ja antaa sinulle tietä.

Takaisin sivun alkuun