Ympäristö, varusteet ja turvallisuus

Varusteilla ja olosuhteilla on oma merkityksensä liikunnan turvallisuudessa ja liikkumisesta nauttimisessa. Varusteiden tulee olla jokaisen liikuntamuodon ja lajin vaatimalla tasolla. Suomen leveysasteilla myös vuodenaikojen mukaan vaihtuvat kelit ja sääolosuhteet tulee huomioida liikkumisessa.

Nuori liikenteessä

Turvallinen liikenteessä liikkuminen edellyttää tietoa, taitoa ja kunnossa olevia varusteita. Turvallisuus lähtee kulkijan omasta tahdosta. Säännöistäkin on iloa ja apua vain, jos niitä noudatetaan ja liikutaan kunnossa olevilla välineillä ja käytetään turvalaitteita järkevästi. Liikenne on luottamuslaji, sillä toiset olettavat, että kanssakulkijat noudattavat liikennesääntöjä.

TEKOn jalankulkua, pyöräilyä ja mopoilua koskevat osiot on rakennettu yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Osiosta löydät tiiviit tietopaketit ja sääntökoosteet sekä omaa liikennekäyttäytymistä pohtimaan laittavia tehtäviä.

Takaisin sivun alkuun