Miten lääkkeet vaikuttavat?

Jokaisella lääkkeellä on oma vaikutustapansa. Yleensä lääkeaineella pyritään joko vahvistamaan tai estämään elimistön omaa fysiologista toimintaa. 

Lääkkeiden vaikutukset ovat erilaisia eri ihmisillä

Samat lääkkeet eivät tehoa kaikille. Samaakin sairautta voidaan eri ihmisillä hoitaa yksilöllisesti eri lääkkein. Samaakin lääkettä saatetaan tarvita eri ihmisillä eri annos. Lääkeannokseen vaikuttaa käytetty lääkemuoto ja antoreitti. Lääkehoidon alussa saatetaan joutua kokeilemaan useita eri lääkkeitä ennen kuin löydetään sopiva lääke ja annos. 

Monia lääkkeitä voidaan käyttää eri ihmisillä eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi masennuslääkettä voidaan käyttää pienellä annoksella uni- tai kipulääkkeenä. 

Potilaan ikä voi vaikuttaa lääkkeiden vaikutukseen. Lääkkeiden vaikutuksen voimakkuus elimistössä voi olla erilainen lapsella, työikäisellä ja ikäihmisellä. Lääkkeiden vaikutuksiin voivat vaikuttaa fysiologiset tekijät, sairaudet ja muut lääkkeet. Erityisesti munuaisten tai maksan toiminnan heikentyessä monen lääkeaineen erittyminen hidastuu. 

Monien lääkeaineiden teho ja turvallisuus pohjautuu potilaan yksilölliseen geeniperimään. Erilaisten geenitestien avulla voidaan selvittää lääkkeiden soveltuvuutta yksittäiselle potilaalle ja määritellä sopiva annostus yksilöllisesti. Puhutaan personoidusta lääketieteestä. 

Vaikutus voi alkaa heti tai vasta myöhemmin

Esimerkiksi avaavan astmalääkkeen vaikutuksen voi huomata heti hengityksen helpottumisena, mutta hoitavan astmalääkkeen vaikutus tulee esiin vasta viikkojen säännöllisen käytön jälkeen kohtausten harvenemisena ja esimerkiksi yöyskän helpottumisena. 

Kipulääke lievittää särkyä yleensä noin puolen tunnin−tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta. Antibioottikuuri alkaa helpottaa oireita muutamassa päivässä, vaikka tauti paranee vasta kuurin loputtua. Joidenkin lääkkeiden vaikutukset tulevat esiin varsin pitkän käytön jälkeen. Esimerkiksi jotkut masennuslääkkeet kohottavat mielialaa vasta muutaman viikon käytön jälkeen. 

Vaikutuksen voi joskus havaita itse, mutta ei aina

Esimerkiksi särkylääkkeen päänsärkyä lievittävä vaikutus on helppo havaita, samoin hydrokortisonivoiteen ihon punoitusta ja ihottumaa parantava vaikutus. Joidenkin lääkkeiden vaikutuksen pystyy havaitsemaan ainoastaan laboratoriomittauksilla. Esimerkiksi kolesterolilääkkeen kolesteroliarvoja alentavaa vaikutusta käyttäjä ei havaitse millään tavalla. 

Lääkkeiden vaikutuksen arviointi on tehtävä määrävälein: tehoton lääke on syytä lopettaa ja vaihtaa toiseen lääkkeeseen. 

Takaisin sivun alkuun