Testeillä tietoa taidoista ja kunnosta

Liikehallintakykyjä ja fyysistä kuntoa voidaan arvioida luotettavilla, toistettavilla ja helppokäyttöisillä mittauksilla ja testeillä. Mittaustulokset kertovat, mitkä tekijät ovat hyvällä tasolla ja mitkä kaipaavat harjoitusta.

Liikehallintaa ja kuntoa voidaan mitata useilla tavoilla testauksen tavoitteen ja tarkoituksen mukaan. Koulussa ja urheiluvalmennuksessa käytetään osittain eri menetelmiä. Fyysisen kunnon ja liikehallinnan mittaukset ovat osa koululiikuntaa. Mittausten tulokset kertovat omista vahvuuksista sekä siitä, mitkä tekijät kaipaisivat harjoitusta. Omien mittaustulosten seuraaminen antaa tietoa kunnon ja liikehallintakykyjen kehittymisestä.

Yksi mittaamisen tavoite on innostaa liikkumaan. Mittaustulokset antavat arvokasta tietoa omasta fyysisestä toimintakyvystä ja suorituskyvystä. Tulosten vertaaminen omiin aikaisempiin tuloksiin antaa tietoa oman kunnon kehittymisestä. Omia tuloksia voi verrata myös viite- tai suositusarvoihin, jolloin saa tietoa siitä, millainen oma suoritus on muihin samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin nuoriin verrattuna. Näin saa tietoa siitä, mitkä ovat omat vahvuudet ja mitä kuntotekijöitä olisi hyvä kehittää. Jos mittaustulokset eivät tunnu kiinnostavilta, voi testitilanteen ottaa monipuolisena liikuntaharjoituksena. Varsinkin liikehallintakykytestit toimivat hyvinä harjoitteina.

Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä. Se tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Vuonna 2016 käyttöön otetun järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Kestävyys, liikkuvuus, nopeus, voima ja taitavuus ovat fyysisen toimintakyvyn osa-alueita, jotka Move! sisältää.

Moven mittausosiot ja toimintakyvyn osa-alueet, joita ne mittaavat:

  1. 20 metrin viivajuoksu (kestävyys, liikkumistaidot)
  2. Vauhditon 5-loikka (alaraajojen voima, nopeus, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot)
  3. Ylävartalon kohotus (keskivartalon voima)
  4. Etunojapunnerrus (yläraajojen voima)
  5. Kyykistys (lantion alueen ja alaraajojen liikkuvuus)
  6. Alaselän ojennus täysistunnassa(alaselän ja lonkan alueen nivelien liikelaajuus)
  7. Oikean ja vasemman olkapään liikkuvuus (yläraajojen ja hartian alueen liikkuvuus)
  8. Heitto-kiinniottoyhdistelmä (käsittelytaidot, havaintomotoriset taidot sekä yläraajojen voima)

Moven 8 mittauksesta saatavan palautteen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin, ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys ja ohjata oppilasta kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään. Move!-mittaustulokset kootaan lukuvuosittain nimettömästi valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

Lue lisää Move!- järjestelmästä, mittauksista ja palautteesta: www.edu.fi/move

Kestävyyskunnon mittaaminen

Kestävyyskuntoa voidaan mitata myös muilla juoksutestillä. Koulussa voi olla käytössä mm:

  • Cooperin testi, jossa juostaan mahdollisimman pitkä matka 12 minuutin aikana
  • 1500 m:n juoksu, jossa puolestaan juostaan 1,5 km mahdollisimman nopeasti.
Takaisin sivun alkuun