Tuntisuunnitelma unesta yläkouluun

TEKOn sisältöjä hyödyntävä kaksi tuntia kestävä opetuskokonaisuus yläkoulun terveystietoon

Teemat: Suunnitelmassa on levon ja unen sisällön lisäksi ideoita opetusteknologian hyödyntämiseen sekä 2016 opetussuunnitelman edellyttämään oppiainerajat ylittävään opetukseen.

Välineet: Tuntien onnistumiseksi oppilaat tarvitsevat tietokoneen, tabletin tai vähintäänkin oman älypuhelimen ja verkkoyhteyden.

Toteutus: Terveystiedon tuntien olisi hyvä olla vähintään parin päivän välein.

1. tunti (45 min)

 • Orientointi: Lepo ja uni -animaatio: Näytä oppilaille aiheeseen orientoitumiseksi TEKOn kaksiminuuttisen tietoiskuanimaatio levon ja unen keskeisistä teemoista. (YouTube)
 • Tietosisältö: TEKOn tietopaketti: Oppilasparit tai pienryhmät tutustuvat verkossa TEKOn lepo ja uni -tietopaketteihin. Voit ohjata oppilaita muihinkin tietolähteisiin (kirjat, muut verkkosivut).
 • Tehtävä: Oppilaat tekevät TEKOn sivuilta lepo ja uni -tehtävän 1: Nuorten väsymys ja nukkumaanmeno.
 • Kotitehtävä: Anna oppilaille kotitehtäväksi Unipäiväkirja TEKOn sivuilta.
 • Unisovellus: Haasta oppilaat kirjallisen kotitehtävän lisäksi käyttämään älypuhelinten sovelluskaupoista löytyviä unenseurantaan soveltuvia maksuttomia sovelluksia; esim. Sleep as Android (Android-laitteille) tai SleepBot (Android- ja iOS-puhelimiin ja tabletteihin).

2. tunti (45 min)

 • Kotitehtävän purku: Oppilaat purkavat kotitehtävänsä ensin parinsa kanssa ja/tai sitten yhdessä koko luokan kanssa. Kokemukset käytetyistä unisovelluksista ja mobiilipelistä jaetaan myös luokan kesken.
 • Toimintasuunnitelma = lupaus: Oppilaat pohtivat kotitehtäväänsä pohjautuen omat lupaukset, joilla he voivat parantaa unensa laatua tai pidentää sitä seuraavien kahden viikon aikana. Lupaukset kirjoitetaan joko luokkaan opettajan järjestämällä tavalla tai verkkoon esim. Padlet-sovelluksella. Kahden viikon kuluttua lupauksiin ja niiden toteutumiseen palataan lyhyesti terveystiedon tunnin alussa.
 • Kertaus = tietovisa: Pidä oppilaille tietovisa, jolla kertaatte opittuja asioita. Ohjeista oppilaita tekemään TEKOn sivuilta löytyvä Uni-tietovisa.

Paluu teemaan kahden viikon kuluttua

 • Kahden viikon kuluttua lupauksiin ja niiden toteutumiseen palataan lyhyesti terveystiedon tunnin alussa.

Lisävinkit levon ja unen käsittelyyn koulussa

 • Liikuntaluokat: Lepoa ja unta aiheena kannattaa läpikäydä koulussa myös aktiiviliikkujan näkökulmasta joko liikunnassa (esim. valinnaisaineet) tai terveystiedossa (esim. liikunta- ja/tai urheiluluokkien ryhmät).
 • Vanhempainillat: Lasten ja nuorten jaksaminen ja unikäyttäytyminen on hyvä aihe myös vanhempainiltoihin.
  – Tuoretta tietoa unitrendeistä löytyy esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen muutaman vuoden välein teettämän Kouluterveyskyselyn tulossivuilta.
  – TEKOn materiaaleja kannattaa muutenkin hyödyntää vanhempainilloissa:

 • Oppiaineiden välinen integrointi: Levon ja unen teemoja voi integroida helposti muihin oppiaineisiin:
  – liikunta: tutustutaan erilaisiin rentoutumistapoihin
  – kotitalous: tehdään fiksu iltapala.
  – vieraat kielet: opetellaan termistöä tai kirjoitetaan lyhyt kirjoitelma aiheesta
  – äidinkieli: kirjoitetaan aine esim. seuraavin otsikoin
  – 24/7 yhteiskunta
  – Kiire, kiire, kiire
  – Some-elämää päivin ja öin
  – kuvaamataito: visualisoidaan mieluisia rentoutumistapoja
 • Teemapäivä: Aiheen ympärille voidaan rakentaa myös teemapäivä tai -viikko.
Takaisin sivun alkuun