Muistilista koulun liikuntaturvallisuusvalmiuksista

Ensiapuvalmiudet kuntoon

 • Riittävän monella koulun henkilökunnasta tulee olla ensiaputaidot ajan tasalla.
 • Ensiapuvälineistön sijainti tulee olla selvillä ja sisältö kunnossa.
 • Oppilaiden hyvät tiedot tapaturmista, niiden ehkäisystä ja hoidosta auttavat tapaturmatilanteissa.

Olosuhteet ja ohjeet tarkistukseen

 • Välineiden, tilojen ja toimintaympäristöjen asianmukainen kunto on syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin.
 • Laitteiden ja välineiden selkeät käyttöohjeet tulee olla näkyvillä.
 • Ilmenneet epäkohdat on korjattava viipymättä.

Säännöillä on paikkansa

 • Fiksuilla säännöillä ja niiden noudattamisen johdonmukaisella valvonnalla vältetään monta kolhua ja läheltä piti -tilannetta.
 • Oppilailla tulee olla tiedossaan eri oppitunneille vaadittava, tilanteiden mukainen pukeutuminen ja muu varustus.
 • Koulun säännöistä ja eri oppiaineiden pelisäännöistä on syytä keskustella säännöllisin väliajoin.

Alkuverryttelyt kunniaan

 • Riittävä ja monipuolinen alkuverryttely auttaa liikuntatunneilla sattuvien vammojen ehkäisyssä.
 • Verryttely tehdään tulevan liikuntasuorituksen vaatimusten mukaan.

Lisää liikettä koulupäivään

 • Monenlaisen liikkumisen mahdollistaminen koulupäivän aikana kohentaa kuntoa, lisää taitoja ja parantaa kehon valmiuksia hallita arjen äkilliset tilanteet.
 • Osallista oppilaat.
 • Huomioi oppitunnit, välitunnit ja koulun tilojen ja alueiden käyttö koulupäivän jälkeen.
Takaisin sivun alkuun