Lääkkeiden ja ravintolisien erot

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, joiden tarkoituksena on täydentää ruokavaliota. Ne poikkeavat joko ulkomuotonsa tai käyttötapansa puolesta tavallisista elintarvikkeista eli ovat muodoltaan esimerkiksi pillereitä, kapseleita tai yrttiuutteita.  

Ravintolisillä on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus ja ne voivat sisältää yhtä tai useaa erilaista ainesosaa, kuten vitamiineja, kivennäisaineita, kuituja, rasvahappoja, aminohappoja sekä erilaisia kasviperäisiä ainesosia. Ravintolisällä ei saa esittää olevan sairauksia tai niiden oireita parantavaa, ehkäisevää tai lievittävää vaikutusta, kuten lääkkeillä. 

Ravintolisät kuuluvat elintarvikelainsäädännön alaisuuteen ja niiden valvonta kuuluu Ruokavirastolle. Ravintolisien tehoa ja turvallisuutta ei tarvitse osoittaa, mutta ne eivät kuitenkaan saa olla terveydelle haitallisia. Ravintolisiä myydään pääsääntöisesti elintarvikeliikkeissä ja luontaistuotekaupoista, mutta myös apteekeista.  

Kasvirohdosvalmisteet, perinteiset kasvirohdosvalmisteet sekä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet ovat lääkevalmisteita. Ne kuuluvat lääkelainsäädännön alaisuuteen ja niitä valvoo Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea. Lääkevalmisteen tunnistaa pakkauksesta löytyvästä Vnr-tunnuksesta, jonka perässä on numerosarja (esim. Vnr 11111).

Taulukossa kuvataan lääkkeiden ja ravintolisien eroja.

Tuote  Minkä lainsäädännön alainen?  Myyntikanava  Tuotteen tehon osoittaminen  Tuotteen turvallisuuden osoittaminen 
Tavanomainen lääke  Lääkelainsäädäntö, myyntilupa  Apteekki  Kliinisin kokein osoitettu näyttö lääkkeellisestä tehosta  Kliinisin kokein osoitettu näyttö turvallisuudesta ja jatkuva turvallisuuden seuranta 
Kasvirohdosvalmiste, kuten tavanomainen lääke  Lääkelainsäädäntö, myyntilupa  Apteekki  Usein tieteellisen kirjallisuuden perusteella vaikuttavasta aineesta osoitettu vakiintunut lääkkeellinen käyttö ja tunnustettu teho  Usein tieteellisen kirjallisuuden perusteella osoitettu hyväksyttävä turvallisuustaso ja jatkuva turvallisuuden seuranta 
Perinteinen kasvirohdosvalmiste  Lääkelainsäädäntö, rekisteröinti  Apteekki 

Luontaistuote-kauppa 

Elintarvikeliike 

Näyttö valmisteen käytöstä lääkevalmisteena ja perustuu pitkään käyttökokemukseen  Usein tieteellisen kirjallisuuden perusteella osoitettu hyväksyttävä turvallisuustaso ja jatkuva turvallisuuden seuranta 
Myyntiluvalliset homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet  Lääkelainsäädäntö, myyntilupa  Apteekki  Kliinisin kokein osoitettu näyttö lääkkeellisestä tehosta  Näyttö turvallisuudesta (joko kliiniset kokeet tai tieteellinen kirjallisuus) 
Rekisteröidyt homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet  Lääkelainsäädäntö, rekisteröinti  Apteekki 

Luontaistuote-kauppa 

Elintarvikeliike 

Ei tehon osoittamisvaatimusta  Näyttö turvallisuudesta 
Ravintolisä  Elintarvikel-ainsäädäntö, ilmoitus  Apteekki 

Luontaistuote-kauppa 

Elintarvikeliike 

Ei tehon osoittamisvaatimusta  Ei turvallisuuden osoittamisvaatimusta, mutta valmisteiden oltava ihmisen terveydelle vaarattomia 
Takaisin sivun alkuun