Lääkekasvatusta yläkoulussa

Lääkekasvatus on osa nuorten terveyskasvatusta kotona, koulussa ja terveydenhuollossa. Lääkekasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa nuorten terveysosaamista sekä omaan terveyteen liittyviä päätöksentekotaitoja. Terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän tiedon käsittely ja arviointi korostuu entisestään lääketiedon, myös väärän tiedon, lisääntyessä.

Viisi kloonattua poikaa, jotka pohtivat apukeinoja päänsärkyyn. Tyttö kysyy ”Mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Teoriaa, tuntisuunnitelmia ja tehtäviä lääkekasvatuksen tueksi 

Tässä verkkosivuston osiossa tutustutaan lääkekasvatuksen tietopaketteihin: Lääkkeet ja niiden erilaiset käyttötarkoitukset, Lääkkeiden oikea käyttö, Luotettavaa tietoa lääkkeistä sekä Tyypillisiä lasten sairauksia. Osion tavoitteena on vahvistaa nuorten käsityksiä terveydestä ja sairaudesta sekä lisätä yleisesti tietoa lääkkeistä ja luotettavista lääketiedon lähteistä.

Osio sisältää oppilaiden aktiivista oppimista tukevia tuntisuunnitelmia ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää osana terveystiedon, biologian, äidinkielen ja kotitalouden opetusta. Oppimateriaalit sopivat erinomaiseksi osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Oppimateriaalit on laadittu luonnontieteissä kehitetyn oppilaan aktiivista roolia korostavan pedagogisen SSI-lähestymistavan (socio-scientific-issues) mukaisiksi. Tuntisuunnitelmissa ja tehtävissä harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemysten perustelua ja johtopäätösten tekemistä. Materiaalit tukevat soveltuvin osin opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisia yläkoulun terveystiedon tavoitteita ja sisältöalueita. 

Lääkekasvatuksen myötä omaksuttavat taidot ja valmiudet

  • Taito selvittää tarkoituksenmukaisin hoitokeino omaan vaivaan luotettavista tiedonlähteistä. 
  • Taito selvittää ennen lääkkeen käyttöä, miten oma lääke tulee ottaa. 
  • Valmius tuntea oma sairaus (esim. allergia) ja sen mahdolliset vaikutukset lääkkeiden käyttöön. 
  • Kyky olla aktiivinen ja kiinnostunut omaan lääkehoitoon liittyvistä asioista. 
Takaisin sivun alkuun