Lääkekasvatusta alakoulussa

Lääkekasvatus on osa lasten terveyskasvatusta kotona, koulussa ja terveydenhuollossa. Lääkekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten käsityksiä terveydestä ja sairaudesta sekä lisätä yleisesti tietoa lääkkeistä ja luotettavista lääketiedon lähteistä. Tarkoituksena on vahvistaa lasten terveysosaamista sekä omaan terveyteen liittyviä päätöksentekotaitoja. 

Viisi kloonattua poikaa, jotka pohtivat apukeinoja päänsärkyyn. Tyttö kysyy ”Mitä ihmettä täällä tapahtuu?

Teoriaa, tuntisuunnitelmia ja tehtäviä lääkekasvatuksen tueksi 

Tämä verkkosivuston osio sisältää oppilaiden aktiivista oppimista tukevia lääkekasvatuksen tuntisuunnitelmia ja tehtäviä. Oppimateriaalit sopivat erinomaisesti osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yläkoulun osion Lääkkeet ja niiden erilaiset käyttötarkoitukset, Lääkkeiden oikea käyttö, Luotettavaa tietoa lääkkeistä sekä Tyypillisiä lasten sairauksia -tietopaketit tukevat alakoulun tehtävien tekemistä.

Oppimateriaalit on laadittu luonnontieteissä kehitetyn oppilaan aktiivista roolia korostavan pedagogisen SSI-lähestymistavan (socio-scientific-issues) mukaisiksi. Tuntisuunnitelmissa ja tehtävissä harjoitellaan ryhmätyötaitoja, näkemysten perustelua ja johtopäätösten tekemistä. Materiaalit tukevat soveltuvin osin opetussuunnitelman (OPS 2016) mukaisia alakoulun ympäristöopin tavoitteita ja sisältöalueita. 

Lääkekasvatuksen myötä omaksuttavat taidot ja valmiudet

  • Taito selvittää tarkoituksenmukaisin hoitokeino omaan vaivaan luotettavista tiedonlähteistä. 
  • Taito selvittää ennen lääkkeen käyttöä, miten oma lääke tulee ottaa. 
  • Valmius tuntea oma sairaus (esim. allergia) ja sen mahdolliset vaikutukset lääkkeiden käyttöön. 
  • Kyky olla aktiivinen ja kiinnostunut omaan lääkehoitoon liittyvistä asioista. 
Takaisin sivun alkuun