Läkemedelsfostran i lågstadiet

Läkemedelsfostran är en del av barns hälsofostran hemma, i skolan och inom hälso- och sjukvården. Målet med läkemedelsfostran är att stärka barns uppfattning om hälsa och sjukdom samt att ge dem mer allmän information om läkemedel och tillförlitliga källor till läkemedelsinformation. Syftet är att stärka barns hälsokunskaper och förmåga att fatta beslut om sin egen hälsa.

Fem klonade pojkar överväger botemedel mot huvudvärk. Flickan frågar ”Vad är det som händer här?”.

Teori, timplaner och uppgifter som stöd för läkemedelsfostran

Avsnittet innehåller timplaner och uppgifter som stöder en aktiv inlärning hos eleverna. Läromedlen lämpar sig utmärkt som en del av mångvetenskapliga lärområden. Informationspaketet läkemedel och deras olika användningsändamål, rätt användning av läkemedel, tillförlitlig information om läkemedel samt typiska barnsjukdomar finns i högstadiets avsnittet och de stöder utförandet av uppgifterna i detta avsnitt.

Läromedlen har utarbetats i enlighet med den pedagogiska metoden SSI (socio-scientific issues) som har utvecklats inom naturvetenskaperna och som betonar elevens aktiva roll. I timplanerna och uppgifterna övar man på att arbeta i grupp, motivera sina åsikter och dra slutsatser. Materialen stöder till tillämpliga delar målen och det centrala innehållet för lågstadiets omgivningslära enligt Finsk läroplanen (LP 2016).

Färdigheter som läkemedelsfostran ger:

  • Färdighet att utreda den mest ändamålsenliga behandlingsmetoden för det egna besväret utifrån tillförlitliga informationskällor.
  • Färdighet att innan läkemedlet används ta reda på hur det ska tas.
  • Förmåga att känna till sin egen sjukdom (t.ex. allergi) och dess eventuella effekter på användningen av läkemedel.
  • Förmåga att vara aktiv och intresserad av frågor som gäller den egna läkemedelsbehandlingen.
Tillbaka till toppen