Tillförlitlig information om läkemedel

I detta tema hittar du uppgifter och timplaner för undervisningen av pålitlig information i lågstadiet. På läkemedelsförpackningen och i bipacksedeln inne i förpackningen hittar du den viktigaste informationen om hur läkemedlet används. Du kan också alltid fråga en läkare, sjukskötare eller på apoteket om ditt läkemedel. På internet finns det mycket tillförlitlig information om läkemedel, men det lönar sig alltid att kritiskt bedöma hur tillförlitlig den information som finns där är.  

Högstadiets informationspaket om tillförlitliga källor till läkemedelsinformation stöder utförandet av uppgifter och timplaner. Bekanta dig med informationspaket! 

Informationspaket i avsnittet Läkemedelsfostran i högstadiet

Uppgifter och timplaner

Tillbaka till toppen