Uppgift:

Internet som informationskälla

Mål

Under uppgiften lär du dig att: 

  • förstå att informationens tillförlitlighet består av flera olika faktorer.
  • bedöma tillförlitligheten hos läkemedelsinformation på internet med hjälp av checklistan SASSE.

 

Utskrivbar uppgift

Internet som informationskälla (pdf) 

Uppgiftens förlopp

Scenarioskedet

Diskutera tillsammans enligt vilka principer ni bedömer webbsidornas tillförlitlighet.  

Undersökningsskedet 

1. Bekanta dig med SASSE-checklistan med hjälp av den interaktiva ThingLink-bilden. På bilden visas huvudpunkterna i checklistan SASSE och kriterierna för dessa. Du kan öppna ThingLink-bilden i en ny flick här. 

2. Sök information om läkemedel eller användningen av dem med en sökmotor på internet. Du kan själv hitta på sökordet eller använda exempelsökorden: rätt användning av läkemedel, smärtstillande läkemedel, läkemedel och förkylning. Hur många sidor hittade du? 

3. Bedöm sidorna för fem olika aktörer enligt checklistan SASSE: 

  • Vem har skrivit texten? Är han eller hon expert inom sitt område?
  • Är informationen aktuell? 
  • Vilket är syftet med texten? 
  • Vem finansierar webbplatsen? 
  • Har man angett vad informationen bygger på i anslutning till texten? Är hänvisningarna lätta att spåra? 
  • Till vem är webbplatsen riktad?
  • Vad är webbplatsens huvudsakliga budskap? 
  • Vilka av de webbplatser som du hittade är tillförlitliga?


Beslutsskedet

Diskutera tillsammans vilken typ av pålitliga och opålitliga sidor du hittade. Jämför sidorna du hittar och slutsatserna du drar av dem. Motivera ditt svar.

 

För läraren

Det är bra att reservera en lektion för uppgiften. Uppgiften kan genomföras i grupp eller individuellt. Uppgiften stöder målen M6, M8 och M12 för undervisning i hälsokunskap samt innehållsområdena I2 och I3 i läroplanenUppgift framskrider enligt SSI-undervisningen.

Uppgiften konkretiserar svårigheten att bedöma informationens tillförlitlighet, eftersom det inte nödvändigtvis finns klara svar på de frågor som ställs. Det viktigaste är att öka elevernas medvetenhet om att man inte ska lita på all information man hittar på internet och att sidor som ser attraktiva ut inte är någon garanti för att informationen är tillförlitlig.  

Mer information om checklistan SASSE finns på Fimeas webbplats Läkemedelsinformation för allmänheten. Kriterierna på SASSE-listan kan också utnyttjas vid bedömningen av andra hälsouppgifters tillförlitlighet.

Tillbaka till toppen