Uppgift:

Att bekanta sig med bipacksedeln

Mål

 • se vilka uppgifter bipacksedeln i läkemedelsförpackningen innehåller. 
 • söka fram nödvändiga uppgifter om läkemedlet i bipacksedeln. 
 • förstå att läkemedlets bipacksedel är en viktig informationskälla som stöder rätt användning av läkemedlet. 

Uppgiftens förlopp

1. Bekanta dig med Nysstopp-exempelbipacksedeln för läkemedlet.

2. Svara på följande frågorna utifrån bipacksedeln.

 • Vad läkemedlet heter och vilken den aktiva substansen är?
 • Hur starkt är läkemedlet och i vilken form är den (t.ex. salva, kapsel)?
 • När går läkemedlet ut, dvs. när kan det inte användas längre?
 • För vilka ändamål kan läkemedlet användas?
 • Hur mycket kan en vuxen ta av läkemedlet?
 • Hur gamla ska barnen vara för att kunna använda läkemedlet och hur mycket kan de ta av läkemedlet?
 • För vem rekommenderas läkemedlet inte utan läkaranvisningar?
 • Hur tar man läkemedlet?
 • Kan läkemedlet ge biverkningar?
 • Hur ska läkemedlet förvaras?

3. Diskutera tillsammans: Varför lönar det sig att bekanta sig med läkemedlets bipacksedel innan man börjar använda läkemedlet?

 

För läraren 

Det är bra att reservera en lektion för uppgiften. Uppgiften kan genomföras i grupp eller individuellt. Syftet är att behandla grunderna för rätt användning av läkemedel genom att bekanta sig med bipacksedeln för läkemedlet och de uppgifter som finns i den. Uppgiften stöder målen M8 och M14 för undervisningen i omgivningslära och innehållsområde I2 i läroplanen för årskurs 3–6.    

Denna uppgift lämpar sig för undervisning tillsammans med uppgiften Bekanta dig med läkemedelsförpackningen. Uppgiften kan också genomföras som en del av en mer omfattande timplan “Behandling av öroninflammation“.

Tillbaka till toppen