Problem i stöd- och rörelseorganen

Barnreumatism, det vill säga juvenil idiopatisk artrit, är en relativt sällsynt sjukdom. Ryggsmärtor blir vanligare med åldern. Regelbunden rökning och mycket låg grad av fysisk aktivitet har samband med ryggsmärtor. Å andra sidan ökar också intensiv tävlingsidrott risken för ryggsmärtor och ryggskador hos unga. Läs mer om barnreumatism eller ryggsmärtor!

Barnreumatism

Barnreumatism dvs. juvenil idiopatisk artrit är en ledinflammation utan känd orsak som pågått i minst sex veckor hos ett barn eller ung person under 16 år. Det är en relativt sällsynt sjukdom, uppskattningsvis 140–160 barn i Finland insjuknar varje år. 

Symtom 

  • morgonstelhet och haltande 
  • svullna och ömma leder 
  • barnet ändrar sättet att använda armen eller benet 
  • allmän retlighet på grund av smärta.
  • Allmänna symtom vid barnreumatism: hög feber med stigande och sjunkande feberkurva samt svagt rödprickiga utslag på varierande ställen på kroppen. 

Behandling 

Barnreumatism kräver alltid läkarvård. Med vården strävar man efter att se till att barnet växer normalt och behåller sin funktionsförmåga samt att förebygga skador och felställningar i lederna. Behandlingen skräddarsys individuellt för varje barn och är beroende av hur svår sjukdomen är. Hörnstenen i behandlingen är läkemedelsvård. Det finns många olika läkemedel för behandling av barnreumatism. Läkemedlen kan användas som kombinationsbehandling eller enskilt. 

Genom fysioterapi upprätthålls ledernas funktionsförmåga och rörlighet. Motion utgör också en viktig del av vården. För barnreumatiker väljs idrottsgrenar som inte belastar lederna för mycket. Sådana är t.ex. simning och cykling. 

Speciellt att beakta för lärare 

I inflammationens aktiva skede kan barnets möjligheter att röra sig vara begränsade och förknippade med smärta. Läraren bör beakta detta t.ex. under gymnastiklektionerna.

 

Ryggsmärtor

Ryggsmärtor blir vanligare med åldern. Smärta i ländryggen förekommer sällan hos barn under 10 år, men bland 17-åringarna har 70 procent haft smärtor i ryggen. En fjärdedel av 12–18-åringarna lider av återkommande ryggsmärtor och var tionde ung person lider av kronisk, det vill säga fortlöpande ryggsmärta. Regelbunden rökning och mycket låg grad av fysisk aktivitet har samband med ryggsmärtor. Dessutom finns det ett samband mellan ryggsmärtor och nedsatt rörlighet i ryggraden och dålig muskeluthållighet i kroppen. Å andra sidan ökar också intensiv tävlingsidrott risken för ryggsmärtor och ryggskador hos unga. 

Symtom

Ett barn som klagar över smärtor i ryggen ska hänvisas till en läkare, eftersom ryggsmärtan kan bero på en allvarlig allmänsjukdom. Om barnet dessutom lider av svaghet i de nedre extremiteterna, känselstörningar eller störningar i tarmens eller blåsans funktion ska läkare omedelbart uppsökas.  

Man kan sällan påvisa en exakt vävnadsskada som ligger bakom ryggsmärtan, och den påverkas förutom av fysiska faktorer även av psykologiska, sociala och livsstilsrelaterade faktorer. Ryggen tål en mycket stor belastning om kroppen har ett effektivt stöd av mag- och ryggmusklerna. Starka muskler förhindrar dock inte i sig uppkomsten av ryggskador och smärta, det behövs också en förmåga att behärska ryggens ställningar och rörelser på ett bra sätt.  

Smärtan kan vara en följd av vävnadsskador som har fått sin början till exempel vid ett lyft. Smärtan orsakar svårigheter att kontrollera rörelserna. Om smärtan blir långvarig kan den orsaka en ond spiral som gör det dagliga livet svårare. Den som har lidit av ryggbesvär vet att man måste lära sig att göra många dagliga sysslor på ett nytt sätt som passar ryggen. 

Förebyggande och vård 

Det är viktigt att musklerna i kroppen är starka och flexibla för att de ska kunna stödja ryggen. Det viktigaste är att man inte rundar ryggen bakåt och att man använder mag- och ryggmusklerna för att stödja nedre delen av ryggen. 

Situationer där risken för skador på nedre delen av ryggen är hög: 

  • dåliga sittställningar 
  • tunga lyft 
  • tunga arbeten i en dålig ställning som belastar nedre delen av ryggen
  • överdriven rundning av nedre delen av ryggen även vid lätta sysslor (till exempel handtvätt) 
  • fel teknik i gymmet.
Tillbaka till toppen