Astma

Astma är en vanlig långtidssjukdom hos barn i skolåldern. Det har uppskattats att astma förekommer hos cirka 4–7 procent av barn och unga. Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftrörens slemhinnor. De inflammerade slemhinnorna i luftrören utsöndrar slem och orsakar förträngning. Sjukdomen orsakar störningar i lungornas funktion. Den visar sig speciellt i form av förträngning i luftrören. Benägenhet för allergi ökar risken att insjukna i astma. Barn som har astma har ofta även atopiskt eksem och allergisk snuva. Personer som fått astma som barn tillfrisknar ofta. Man har uppskattat att symtomen hos ungefär hälften av de astmatiska barnen försvinner fram till puberteten, men hos en del kan sjukdomen återkomma i vuxen ålder efter en lång symtomfri period. 

Symtom

Ett symtom kan vara långvarig hosta som ofta förekommer nattetid. Andningen kan vara pipande och barnet kan också ha andnöd, speciellt i samband med ansträngning. Symtomen kan börja inom några dagar eller så småningom under flera månader.

Behandling

Astma kräver alltid en läkarbedömning, behandling och uppföljning. På så sätt säkerställer man bland annat att både det behandlande läkemedlet och det läkemedel som lindrar symtomen doseras rätt. Det lönar sig också att vända sig till en läkare om barnet får fler luftvägsinfektioner och de blir långvariga, om behovet av läkemedel för att öppna luftvägarna ökar eller om det uppstår andra avvikande känningar i bröstet. 

Som behandling används i första hand läkemedel som inhaleras i lungorna. Om det behövs regelbunden behandling används inhalerbara kortikosteroider som behandlar inflammationen eller en kombinationsbehandling med långverkande läkemedel som utvidgar luftrören.  Luftrörsvidgande läkemedel används dessutom om personen har andnöd och/eller i förebyggande syfte före motion. Allergier hos barn med astma behandlas med allergiläkemedel och vid behov påbörjas hyposensibilisering. De som har astma bör reda ut vilka faktorer som förvärrar astman och undvika dem. Sådana faktorer kan till exempel vara tobaksrökning eller djurepitel. 

Motion och astma

Astmatiker kan – och bör – motionera lätt och måttligt. Risken för att luftvägarna ska dra ihop sig ökar först vid ökad ansträngning då andningen ökar. Det är viktigt att motionera. Om astman inte är i balans, kan ansträngning orsaka hosta, slembildning och pipande andning. I övrigt förbättrar regelbunden motion den fysiska konditionen och stärker andningsmusklerna.  

En astmatiker kan också tryggt utöva tävlingsidrott, förutsatt att inflammationen i luftvägarna har skötts med regelbunden vårdande medicinering. Det lönar sig för astmatiker att förbereda sig för tävlingar och andra ansträngande idrottsprestationer både med utvidgande medicinering och genom att värma upp. 

För personer med astma lämpar sig bäst sådana grenar där idrottandet kan avbrytas snabbt och säkert (bland annat många teknikgrenar, danssport och gymträning). I fråga om tävlingsidrott lämpar sig teknik- och kraftgrenar samt boll- och lagsporter av intervalltyp bäst för astmatiker. Dykning och bergsklättring rekommenderas inte för astmatiker.  

Det får inte finnas höga halter av damm, pollen och föroreningar eller tobaksrök i miljön där en astmatiker motionerar. Badvatten med mycket klor är inte heller bra. Det lönar sig också att förbereda sig för motion vid köldgrader. Vid köld kan astmatiker använda en krage som skydd för munnen eller ett andningsskydd som utvecklats speciellt mot kall luft. Endast vid hård kyla (under 10 minusgrader) lönar det sig att stanna inomhus för att motionera. 

Speciellt att beakta för lärare

Det är bra om läraren kan diskutera med föräldrarna till ett astmatiskt barn om barnets medicinering. Det är bra att ha gemensamma spelregler i händelse av att barnet får andnöd eller börjar hosta under skoldagen. Det är också bra att diskutera med föräldrarna om barnets sjukdom får tas upp i klassen, så att skolkamraterna kan förhålla sig sakligt till kamratens sjukdom och inte behöver undra över medicineringen. Ibland kan det uppstå situationer då det är bra för klasskamraterna att känna till hur de bör handla i händelse av ett astmaanfall. 

Alla mediciner lämpar sig inte för astmatiker. Paracetamol är den värkmedicin som i allmänhet lämpar sig för astmatiker.

Tillbaka till toppen