Uppgift:

Grupparbetet Huvudvärk

Mål 

Under uppgiften kommer du lära dig att,  

 • bedöma huvudvärkens orsaker.
 • utvärdera olika behandlingar för huvudvärk. 
 • vilka saker det är värt att veta om det egna läkemedlet för att kunna använda det rätt. 
 • söka informationen i bipacksedeln. 

 

Den interaktiva ThingLink-bilden bildar en inlärningsväg som fortskrider i numerisk ordning och utforskar frågar relaterade till huvudvärk och rätt användning av läkemedel. Du kan öppna ThingLink-bilden i en ny flik här.

Bipacksedelsexempel 

Ontbort 200 mg tabletter (pdf)

Uppgiftens förlopp 

Scenarioskedet 

Fundera på orsakerna till huvudvärken. Har du haft huvudvärk och av vilken anledning? Till exempel: 

 • Har jag en dålig kroppsställning i arbetet?
 • Har det skett något ovanligt i mitt liv?
 • Har jag ätit hälsosamt?
 • Har jag druckit tillräckligt med vatten?
 • Har jag vistats utomhus tillräckligt?
 • Har jag vakat sent?
 • Har jag sovit gott?
 • Har jag sett länge på TV, datorskärmen eller telefonskrämen? 

Undersökningsskedet 

”Lisas huvudvärk går inte över, trots att hon äter och vistas utomhus. Hon ringer till mamma på jobbet och de kommer tillsammans fram till att det behövs huvudvärksmedicin.” 

Vad bör Lisa ta reda på om sitt läkemedel innan hon tar det? 

Ta reda på Minneslista då man använder läkemedel -sidan och söka ett lämpligt läkemedel mot huvudvärk i bipacksedel Ontbort 200 mg tabletter och ta reda på viktiga saker om användningen av det. Diskutera dessa tillsammans. 

Beslutsskedet 

Diskutera vad du ska leta efter för att använda läkemedel rätt. När det är skäl att vända dig till en läkare på grund av huvudvärk?

 

För läraren 

Avsätt en lektion för denna uppgift. Uppgiften ska utföras som ett grupparbete med 2–4 elever. Uppgift stöder LP hälsokunskap undervisningsmålet M6 och M8 samt innehållsområde I2. Uppgift framskrider enligt SSI-undervisningen.

Som information kan man se sidorna om Rätt användning av läkemedel. Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner Behandling av huvudvärk och migrän.

Tillbaka till toppen