Rätt användning av läkemedel

I detta tema hittar du uppgifter och timplaner för undervisningen i rätt användning av läkemedel i lågstadiet. Vi måste alla ibland använda läkemedel och därför är det bra att på förhand lära sig saker om hur de används.  

Informationspaket för högstadiet stöder utförandet av lågstadieuppgifter och -timplaner. I informationspaketen hittar du grundläggande information om vad du måste beakta när du använder läkemedel. Dessutom lär du dig hur det lönar sig att följa med läkemedlens effekter. Du hittar också information om hur du förvarar och förstör läkemedel på rätt sätt. Bekanta dig med informationspaketen!

Informationspaket i avsnittet Läkemedelsfostran i högstadiet 

Uppgifter och timplaner

Tillbaka till toppen