Läkemedelsfostran i högstadiet

Läkemedelsfostran är en del av barns och ungdomarnas hälsofostran hemma, i skolan och inom hälso- och sjukvården. Syftet med läkemedelsfostran är att stärka barns och ungas hälsokunskaper och förmåga att fatta beslut om sin egen hälsa. Barns och ungas hantering och bedömning av information om hälsa och läkemedel framhävs ytterligare i takt med att läkemedelsinformationen – även felaktig information – ökar.

Fem klonade pojkar överväger botemedel mot huvudvärk. Flickan frågar ”Vad är det som händer här?”.

Teori, timplaner och uppgifter som stöd för läkemedelsfostran

I det här avsnittet bekantar vi oss med följande informationspaketet inom läkemedelsfostran: läkemedel och deras olika användningsändamål, rätt användning av läkemedel, tillförlitlig information om läkemedel samt typiska barnsjukdomar. Målet med avsnittet är att stärka ungas uppfattning om hälsa och sjukdom samt att ge dem mer allmän information om läkemedel och tillförlitliga källor till läkemedelsinformation.

Avsnittet innehåller timplaner och uppgifter som stöder en aktiv inlärning hos eleverna och som kan utnyttjas som en del av undervisningen i hälsokunskap, biologi, modersmål och huslig ekonomi. Läromedlen lämpar sig utmärkt som en del av mångvetenskapliga lärområden.

Läromedlen har utarbetats i enlighet med den pedagogiska metoden SSI (socio-scientific issues) som har utvecklats inom naturvetenskaperna och som betonar elevens aktiva roll. I timplanerna och uppgifterna övar man på att arbeta i grupp, motivera sina åsikter och dra slutsatser. Materialen stöder till tillämpliga delar målen och det centrala innehållet för hälsokunskapen i högstadiet enligt Finsk läroplanen (LP 2016).

Färdigheter som läkemedelsfostran ger:

  • Färdighet att utreda den mest ändamålsenliga behandlingsmetoden för det egna besväret utifrån tillförlitliga informationskällor.
  • Färdighet att innan läkemedlet används ta reda på hur det ska tas.
  • Förmåga att känna till sin egen sjukdom (t.ex. allergi) och dess eventuella effekter på användningen av läkemedel.
  • Förmåga att vara aktiv och intresserad av frågor som gäller den egna läkemedelsbehandlingen.
Tillbaka till toppen