Läkemedel och deras olika användningsändamål

I detta tema hittar du uppgifter för undervisning i läkemedel och deras olika användningsändamål i lågstadiet. Läkemedel är verksamma ämnen som endast ska användas för behov. Det finns mycket att tänka på då man använder läkemedel. Eftersom läkemedlens effekt alltid är individuell behövs de i olika styrkor och i olika läkemedelsformer.  

Informationspaket för högstadiet stöder utförandet av lågstadieuppgifter. I informationspaketen hittar du grundläggande information om vad läkemedel är, vilken inverkan de har och hur de doseras. Dessutom hittar du information om hur läkemedel skiljer sig från andra produkter, till exempel kosttillskott. Bekanta dig med informationspaketen!

Informationspaket i avsnittet Läkemedelsfostran i högstadiet 

Uppgifter

Tillbaka till toppen