Vad är läkemedelsfostran?

Läkemedelsfostran är en del av barns och ungdomarnas hälsofostran hemma, i skolan och inom hälso- och sjukvården. Syftet med läkemedelsfostran är att stärka barns och ungas hälsokunskaper och förmåga att fatta beslut om sin egen hälsa.

Målet är att stödja barns och ungas utveckling till förnuftiga och medvetna läkemedelsanvändare så att de får den bästa möjliga nyttan av läkemedlet och kan undvika eventuella biverkningar. Barns och ungas hantering och bedömning av information om hälsa och läkemedel framhävs ytterligare i takt med att läkemedelsinformationen – även felaktig information – ökar.

Rätt användning av läkemedel är en medborgarfärdighet

Alla behöver använda läkemedel i något skede av livet och ibland kan det vara livsviktigt att använda läkemedel. Barn lär sig efter hand mer om hur läkemedel används och tillägnar sig olika sätt att använda läkemedel genom erfarenheter i vardagen. Det är viktigt att barnet får ansvar för den egna hälsan och läkemedelsanvändningen med hänsyn till ålder och utveckling och under handledning av en vuxen. Avsikten är inte att lära sig att använda läkemedel självständigt i en yngre ålder eller för varje litet besvär. Genom öppen diskussion och tillförlitlig information om läkemedel och hur de används på ett ändamålsenligt sätt kan man påverka de uppfattningar som finns hos barn och unga.

Undersökningar har visat att det bland barn förekommer bekymmer och missförstånd med anknytning till användningen av läkemedel. För att dessa bekymmer inte ska öka är det skäl att lära ut hur läkemedel används rätt separat från behandlingen av läkemedelsmissbruk. Genom att lära ut grundläggande regler och hur läkemedel används rätt skapas en grund för att förebygga missbruk av läkemedel.

Publikationer om läkemedelsfostran:

Hämeen-Anttila K, Vainio K, Hartikainen-Ahia A. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 1/2013. (Resume på svenska, s.5)

Kiviranta P, Hämeen-Anttila K & Lindgren-Äimänen K 2018. Medicines Education Portal provides information about correct use of medicines. Sic! 4/2018.

Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Keinonen T, Vainio K. Medicine education as a part of health education–the implementation in Finnish comprehensive schools. International Journal of Health Promotion and Education 2014; 52(2); 90–104.

Tillbaka till toppen