Mitä on lääkekasvatus?

Lääkekasvatus on osa lasten ja nuorten terveyskasvatusta kotona, koulussa ja terveydenhuollossa. Lääkekasvatuksen tarkoituksena on vahvistaa lasten ja nuorten terveysosaamista sekä omaan terveyteen liittyviä päätöksentekotaitoja.

Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua järkeviksi ja tietoisiksi lääkkeiden käyttäjiksi siten, että lääkkeestä saa parhaimman mahdollisen hyödyn ja voi välttyä niiden mahdollisilta haittavaikutuksilta. Terveyteen ja lääkkeisiin liittyvän tiedon käsittely ja arviointi korostuu entisestään lääketiedon, myös väärän tiedon, lisääntyessä.

Lääkkeiden oikea käyttö on kansalaistaito

Jokainen joutuu käyttämään lääkkeitä jossain elämänsä vaiheessa ja joskus lääkkeiden käyttö voi olla elintärkeää. Lapsi oppii lääkkeiden käyttöön liittyviä asioita vähitellen ja omaksuu lääkkeiden käyttötapoja arjen kokemusten kautta. Tärkeää on, että vastuu omasta terveydestä ja lääkkeen käytöstä siirtyy lapselle ikäkausi ja kehitys huomioiden aikuisen opastuksella. Tarkoituksena ei ole, että lääkkeitä opitaan käyttämään itsenäisesti entistä nuorempina tai jokaiseen pieneen vaivaan. Avoimella keskustelulla ja luotettavalla tiedolla lääkkeistä ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä voidaan vaikuttaa käsityksiin, joita lapset ja nuoret omaksuvat.

Tutkimuksissa on havaittu, että lapsilla on lääkkeiden käyttöön liittyviä huolia ja väärinkäsityksiä. Jotta näitä huolia ei tulisi lisää, lääkkeiden oikeaa käyttöä on syytä opettaa erillään lääkkeen väärinkäytön käsittelystä. Lääkkeiden oikean käytön opettaminen ja perussääntöjen oppiminen luo pohjan lääkkeiden väärinkäytön ehkäisyyn.

Julkaisuja lääkekasvatuksesta

Hämeen-Anttila K, Vainio K, Hartikainen-Ahia A. Kokemuksia lasten lääkekasvatuksesta. Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisusarja 1/2013. Kiviranta P, Hämeen-Anttila K & Lindgren-Äimänen K 2018. Medicines Education Portal provides information about correct use of medicines. Sic! 4/2018.

Kiviranta P, Hämeen-Anttila K & Lindgren-Äimänen K 2018. Lääkekasvatus tarjoaa tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä. Sic! 4/2018.

Kiviranta P, Hämeen-Anttila K & Lindgren-Äimänen K 2018. Medicines Education Portal provides information about correct use of medicines. Sic! 4/2018.

Siitonen P. Lääkkeet kouluissa – opettajien kokemuksia. Dosis 2018; 1: 72-81.

Siitonen P, Kärkkäinen S, Hämeen-Anttila K, Vainio K. Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaissairauksista ja lääkkeistä koulussa. Kasvatus 2/2016: 160–167 (lyhyempiä kirjoituksia).

Keinonen T, Vainio K, Härkönen N, Linden J, Hämeen-Anttila K. Neljäsluokkalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä – laadullinen tutkimus koulujen lääkekasvatuksen kehittämiseksi. Dosis 1:25–35, 2015.

Siitonen P, Hämeen-Anttila K, Keinonen T, Vainio K. Medicine education as a part of health education–the implementation in Finnish comprehensive schools. International Journal of Health Promotion and Education 2014; 52(2); 90–104.

Takaisin sivun alkuun