Yhteistyössä

TEKOn ohjausryhmä 2013–

 • Antti Blom, ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma
 • Pilvikki Heikinaro-Johansson, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatus
 • Ritva Immonen, nuorisopäällikkö, Suomen Urheiluliitto
 • Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja, Koululiikuntaliitto KLL ry
 • Jukka Karvinen, erityisasiantuntija, Suomen Olympiakomitea, koululaisten liikunta ja harrastaminen
 • Sampsa Kivistö, liikunnan suunnittelija, Hämeen Liikunta ja Urheilu
 • Tiina Kujala, yliopiston lehtori (liikuntakasvatus), Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö
 • Urho Kujala, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntalääketiede
 • Päivi Mäki, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisen asiantuntija, LIKES
 • Matti Sutela, hallituksen jäsen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, LIITO ry
 • Mikko Tiirikainen, suunnittelija, perusopetuksen urheilukoordinaattori, Tampereen kaupunki
 • Raili Välimaa, dosentti, lehtori, Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos

TEKOn ohjausryhmä 2010–2012

 • Antti Blom, ohjelmajohtaja, Liikkuva koulu -ohjelma
 • Marjo Hannukkala, hankejohtaja, Suomen Mielenterveysseura ry
 • Kirsi Hämäläinen, yliopettaja, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
 • Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja, Koululiikuntaliitto KLL ry
 • Lauri Laakso, liikuntapedagogiikan professori, Jyväskylän yliopisto
 • Ilona Nurmi-Lüthje, keskuksen päällikkö, Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus (START)
 • Jaana Markkula, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Olli Paakkari, terveystiedon lehtori, Jyväskylän yliopisto
 • Pekka Rindell, liikunnanopettaja, Varalan Urheiluopisto
 • Kaarina Tamminiemi, kehittämispäällikkö, Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Heikki Toivio, liikunnan lehtori, LIITO ry
  sijaisena Vesa-Matti Seppälä, liikunnan lehtori, LIITO ry

Yhteistyötahot

Toimijat, joiden kanssa TEKO on tehnyt hankevuosina yhteistyötä
Smart Moves -hanke
Terve Urheilija -ohjelma
Liikkuva koulu -ohjelma
Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Olympiakomitea, koulun liikunnallistaminen ja lasten ja nuorten urheilu
LIITO ry, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat
Koululiikuntaliitto ry
Koululiikuntaliiton Power Mover
Koululiikuntaliiton ja Suomen Urheiluliiton Juoksusankarit
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Suomen Urheiluliitto ry, iltapäiväkerhot
Suomen Urheiluliiton H-hetki-ohjelma
Suomen Urheiluliiton Hese-kisat
Liikenneturva
Suomen Mielenterveysseura ry, Mielen hyvinvoinnin opetus
Pelastakaa Lapset ry, Sporttikummi-toiminta
Suomen Sydänliitto ry, Neuvokas perhe
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Junior Games -kilpailut
Tampereen seudun liikunnan ja terveystiedon opettajat ry
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Tampereen kaupunki, perusopetus ja liikuntapalvelut
Varalan Urheiluopisto
Tampereen Urheiluakatemia
Aamulehden Viestikarnevaalit
Suomen sosiaali ja terveys ry
Tapaturmien ja väkivallan ehkäisykeskus, START

 

Takaisin sivun alkuun