Uppgift:

Grupparbetet Bipacksedeln

Mål 

Under uppgiften lär du dig att: 

  • förstå att läkemedlets bipacksedel är en viktig informationskälla som stöder användningen av läkemedlet. 
  • bedöma läkemedlets eventuella biverkningar och deras utbredning. 

 

Kompletterande uppgift

Grupparbetet bipacksedeln (pdf)
Bipacksedelnsexempel (pdf)

Uppgiftens förlopp 

Scenarioskedet

Diskutera tillsammans om ni någon gång har läst bipacksedeln för ett läkemedel? Varför innehåller läkemedelsförpackningen en bipacksedel? Vilka uppgifter finns på bipacksedeln? 

Undersökningsskedet

Välj bipacksedeln som ni granskar och sök svar på följande frågor:  

  • Vad används läkemedlet till?
  • Hur inverkar läkemedlet?
  • Hur tar man läkemedlet?
  • Vilka biverkningar kan läkemedlet ha?
  • Nämns det i samband med biverkningarna vilka av dem som är allmänna och vilka som är sällsynta?
  • Hur många användare anser du att kan få de allmänna biverkningarna? Och en sällsynt?

Beslutsskedet

Diskutera tillsammans varför det är viktigt att läsa bipacksedeln innan läkemedlet används? Vad lärde ni er om läkemedlets eventuella biverkningar, hurdana kan biverkningarna vara? Motivera era svar.

För läraren 

Det är bra att reservera en lektion för uppgiften. Uppgiften kan genomföras i grupp eller parvis. Som bakgrundsmaterial kan ni bekanta er med webbplatserna Tillförlitlig information om läkemedel samt Rätt användning av läkemedlet i avsnittet Läkemedelsfostran. Uppgiften stöder mål M6 för undervisningen i hälsokunskap och innehållsområde I2 i läroplanen. Uppgift framskrider enligt SSI-undervisningen.

I den gemensamma diskussionen är det bra att betona att det är viktigt att läsa bipacksedeln innan läkemedlet används samt att förvara bipacksedeln så länge som läkemedlet används. Dessutom är det bra att diskutera närmare om uppföljning av läkemedelsbehandlingens effekter samt läkemedlens eventuella biverkningar.

Tillbaka till toppen