Uppgift:

Rollspelet Apoteksbesök

Mål

Under uppgiften: 

  • lär sig eleverna grundläggande färdigheter så att man som äldre aktivt kan diskutera sitt eget läkemedel på apoteket 
  • lär sig att uppfatta de grundläggande saker som det är bra att känna till om det egna läkemedlet för att kunna använda läkemedlet på rätt sätt.

 

För läraren

Det är bra att reservera en lektion för uppgiften. Det är bra att utföra uppgiften i grupp eller under ledning av en lärare. Syftet är att uppmuntra eleverna till ett aktivt och diskuterande grepp i frågor som gäller den egna hälsan och läkemedlen. Det är viktigt att öva på att uträtta ärenden på apoteket. Uppgiften stöder målen M4, M8 och M14 för undervisningen i omgivningslära och innehållsområde I2 i läroplanen för årskurs 3–6.    

Genomförande av uppgiften:

1. Diskutera tillsammans vilka frågor som kan och är bra att ställa på apoteket. Samla svaren på Padlet-väggen eller något annat presentationsverktyg. 

Viktiga frågor är till exempel:  

  • För vilket besvär är läkemedlet avsett? 
  • Hur mycket och hur ofta använder jag mitt läkemedel? 
  • På vilket sätt tar jag min medicin? 
  • Hur länge ska jag använda mitt läkemedel? 
  • Kan jag få biverkningar av läkemedlet? 
  • Vem kontaktar jag om det uppstår problem med användningen av läkemedlet? 

2. Läraren och/eller handledaren tar roll som farmaceut och eleverna är kunder. Under uppgiften expedierar läraren eller farmaceuten läkemedlet till Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj (som konkret läkemedelsförpackning kan man använda kartongfodral). Eleven, dvs. klienten, ställer de frågor som behandlats i skede 1 om det läkemedel han eller hon behöver. Läraren hittar svar på elevernas frågor om uppgifterna i bipacksedeln för exempelläkemedel Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj.

3. Diskutera slutligen tillsammans vad eleverna tycker är enkelt/svårt/spännande/intressant med att uträtta ärenden på apoteket?

Tillbaka till toppen