Uppgift:

Läkemedelsreklam vs. humbugreklam

Mål

Under uppgiften lär du dig att: 

  • identifiera skillnaderna mellan läkemedel och kosttillskott. 
  • bedöma tillförlitligheten hos den information som presenteras i reklamen för läkemedel och kosttillskott. 

Uppgiftsalternativ 

Välj en av uppgifterna nedan:

1. Sök i tidningen eller på internet antingen en reklam för läkemedel eller kosttillskott och presentera den för andra. Diskutera tillsammans med hjälp av följande frågor: Hurdana reklamer hittade man? Vilken information ingår i dem? Vad är reklamernas information grundad på? Hurdana löften ges i reklamerna? Är informationen tillförlitlig?

2. Planera en läkemedels- och/eller humbugreklam och genomför den som du vill. Du kan till exempel använda Canva-programmet.

3. Planera en läkemedels- eller humbugreklam i grupp och presentera den i klassen.

4. Skriv en reflekterande uppsats om Mirakelpillret med hjälp av exempel: 

Mirakelpillret – intelligens, muskelmassa och tjockt hår

Pär var full av iver. Det fanns en reklam om ett Mirakelpiller i tidningen som lovade intelligens, stora muskler och tjockt hår. Pär beslutade sig för att köpa Mirakelpillret. Vad hände sedan? Fortsätt berättelsen. 

Fantastisk reklam om Mirakelpillret

I reklamen påstås följande: ”Då du använder Mirakelpillret två veckor blir håret tjockare och muskelmassan ökar. Över 80 procent av dem som använder Mirakelpillret märker skillnaden redan efter en veckas användning. Genom att använda Mirakelpillret regelbundet får du fantastiska resultat. ” Vad anser du om tillförlitligheten hos påståendena i reklamen? Fundera exempelvis på vad påståendena i reklamen grundar sig på. Skulle du köpa Mirakelpillret utifrån informationen?

För läraren 

Det är bra att reservera 1–2 lektioner för denna uppgift. I uppgiftsalternativen ingår uppgifter som utförs individuellt och i grupp. Uppgiften stöder målen M8 och M12 för undervisning i hälsokunskap samt innehållsområdena I2 och I3 i läroplanen 

Bekanta er tillsammans med skillnaderna mellan läkemedel och kosttillskott, varefter ni utför en uppgift enligt lärarens anvisningar eller en uppgift som eleverna själva valt utifrån de ovan presenterade uppgiftsalternativen. Tips för att koncentrera sig: 

Uppgiften kan också genomföras som en del av en mer omfattande timplan Från en burk eller från maten? – Att använda kosttillskott på ett ändamålsenligt sätt.

 

Tillbaka till toppen